Nezařazené

Vbočený palec – Hallux valgus

Hallux valgus je statická deformita palce u nohy, která se projevuje posunem palce mimo osu a zároveň i jeho rotací. Palec neboli hallux je velmi důležitou součástí nohy, jeho funkce je nejen opora při stoji, ale zároveň se podílí na správném postavení klenby nohy, je hlavním odrazovým prstem a hraje významnou roli v dynamice i statice člověka. Palec se skládá ze dvou článků prstů a kloubní spojení prvního článku prstu a kosti nártní je místo výskytu deformity zvané hallux valgus.

Příčiny vzniku deformity

Na vzniku halluxu valgu se podílí hned několik vlivů. Do jisté míry může rozvoj deformity ovlivnit dědičnost. Naše babičky a matky ve 20. století často trpěly nedostatkem vhodné obuvi, byly tedy nucené vtěsnat se do bot po sourozencích  a jiných příbuzných, bylo tedy těžké se deformitám nohou bránit. Nicméně modní trendy dnes nutí především ženy nosit nepohodlnou obuv, která na kloub palce vytváří velký tlak a trávit v těchto botách někdy i celý den. Především boty do špičky, které tlačí palec k ukazováčku, nejsou vhodné a mohou při dlouhodobém nošení způsobit rozvoj této deformity a především bolesti. Další z příčin je větší laxicita vazů (hypermobilita), ochabnutí svalového aparátu v oblasti chodidel, plochonoží, dlouhá statická zátěž nebo dlouhodobě deformované nohy v nevhodné obuvi při sportu, např. krasobruslení, balet,…

Projevy deformity

Na první pohled nemusí být vychýlení palce vůbec patrné, ale v oblasti kloubu palce je přítomná bolest, která graduje při chůzi. Stejně tak může být palec viditelně vychýlen z osy vůči nártní kosti směrem k ukazováčku nohy, může být i rotován a v pozdějších stádiích onemocnění bývá patrný i tzv. pakloub, tedy zvětšení kloubu palce směrem do strany. Oblast kloubu palce bývá začervenalá a po dlouhém stání oteklá. Dochází k ovlivnění měkkých struktur a svalů, které drží podélnou i příčnou klenbu, proto se obě tyto klenby postupně bortí a vzniká plochonoží. Jelikož je palec velmi zatížený, v místě kloubního spojení článku palce a nártní kosti může vznikat i zánětlivý proces, v celé oblasti dojde k omezení prokrvení, v kloubu se drží katabolity svalové práce, kyseliny a ostatní látky, což dává prostor k tvorbě zánětu. Zánět je hlavní příčinou bolesti. Pokud by tyto potíže trvaly dlouho, bez jakékoliv léčby, tlak obou kostí proti sobě může zapříčinit až rozvoj artrózy.

Léčba

Z konzervativní léčby se často doporučuje kombinace meziprstních korektorů a ortéz. Na noc se používá tzv. redresor, který udrží palec ve správném osovém postavení a tím se kloubní plochy trochu oddálí, tedy bolest ustupuje. Nicméně tato “léčba” je dočasná a neřeší původ potíží.

Efektivnější způsob léčby začíná funkčním vyšetřením a podle výsledků se indikuje vhodná léčba. Jelikož vždy dochází k ochabnutí svalů v okolí prstu, je třeba se na tyto svaly soustředit a začít je opět používat. Sval, který má udržet palec ve správné poloze je m. abductor hallucis (odtahovač palce), který začíná až na patní kosti a upíná se na první článek prstu palce. Selektivním posilováním lze dosáhnout správného postavení palce a zapojit poté palec do zátěže. Je však nutné tomuto cvičení dát čas a trpělivost, jelikož cvičení s takto malým a vzdáleným svalem (od mozku) není snadné. V prvních fázích je většinou třeba pasivní korekce postavení palce, abychom ulevili od bolesti. Výhodnější než ortézy a dlahy je Kinesiotaping. Tapovací páska dokáže nejen palec fixovat ve správné poloze, ale zároveň ho neomezí v pohybu. Pásku na noze skoro neucítíte, lze ji nosit do kterýchkoliv bot a úleva od bolesti je prakticky okamžitá. Velmi efektivní metodou jak ovlivnit nejen samotnou funkci palce, ale celého chodidla je sensomotorická stimulacecvičení na BOSU či jiných labilních plošinách.

Kůže chodidla skrývá receptory, tzv. proprioceptory, které snímají povrch po kterém chodíme, jeho teplotu, náklon, a jiné. Tyto receptory dále informují mozek o stavu podložky a ten nastaví svalové napětí a napětí celého pohybového aparátu tak, aby nedošlo k nějakému zranění, šlápnutí vedle, apod. Proprioceptory však vlivem nevhodné obuvi, dlouhodobou zátěží, minimální stimulací, postupně otupí a komunikace mezi chodidlem a mozkem již není tak rychlá a precizní, dochází tedy k úrazům, pádům, podvrtnutí, atd. Proto je nutné tyto receptory stimulovat, chodit občas naboso po nerovném měkkém povrchu. K dispozici jsou dnes nejrůznější stimulační míčky, válečky, balónky, pantofle a mnoho dalších.

V pokročilém stádiu, kdy dlouhodobě konzervativní léčba nezabírá, se přistupuje k operační léčbě. Ta zahrnuje několik metod. V některých případech stačí pouze ovlivnit měkké tkáně, jindy je třeba odsekat vzniklý pakloub se zachováním pohyblivosti palce, ale někdy je třeba články palce zafixovat tzv. artrodézou, která pohybu palce zamezí úplně. Pooperační léčba spočívá především práci s jizvou, aby nedošlo k jejímu srůstání s okolními měkkými tkáněmi a dosažení co možná největšího komfortu při chůzi. I přes operační léčbu je nutné naučit klienta s chodidlem pracovat, stimulovat ho a podporovat strukturu kleneb, aby nedošlo k návratu potíží.

Léčba pomocí rázové vlny

Fokusovaná rázová vlna je nejmodernější a nejefektivnější metoda léčby funkčních bolestí. V případě postižení kloubu palce zánětlivým procesem, její aplikací přímo do místa potíží dojde v hloubce uvnitř kloubu k nastartování reparačních procesů, urychlí se metabolismus, do místa se dostane velké množství krve, která kloub vyčistí od škodlivin, zánětlivých látek a zároveň přivede živiny, kyslík a vitamíny a proces regenerace je tak urychlen hned několikrát, než by tomu bylo bez její pomoci.

Aplikace fokusované rázové vlny na hallux valgus   Aplikace radiální rázové vlny při terapii hallux valgus

Radiální rázová vlna se dále postará o uvolnění a regeneraci okolních měkkých struktur, aby nedocházelo k dalšímu rozvoji svalových dysbalancí. Radiální rázovou vlnou ovlivníme celé chodidlo a svaly lýtka.

Fokusovaná rázová vlna je neinvazivní léčebná metoda, lze ji aplikovat 1x týdně, obecně se doporučuje opakování 3x-4x., vždy však s ohledem na aktuální stav.

Radiání rázovou vlnu můžeme v terapii používat častěji, 2x-3x týdně, celkově se udává počet 10-12 aplikací.

Součástí každé léčby pomocí fokusované rázové vlny je ovlivnění funkčně spjatých měkkých tkání radiální rázovou vlnou, následně V-actorem, který hloubkovou vibrační masáží svaly a měkké tkáně uvolní a usnadní tak jejich regeneraci a následně aplikace Kinesiotapu. Kinesiotape můžeme aplikovat buď jako korekci deformity nebo pro ovlivnění svalového napětí.

Taping korekce hallux valgus - vbočeného palce a příčné klenby

Autor: Bc. Adéla Papoušková, Fyzioterra s.r.o., Praha

Zdroj: KOLÁŘ, P. et al., Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2012. ISBN: 978-80-7262-657-1., Praktické zkušenosti v diagnostice a terapii s využitím fokusované rázové vlny (ESWT).