ZDRAVÍ

Syndrom karpálního tunelu

Syndrom karpálního tunelu je označení pro úžinový syndrom, kdy dochází k útlaku n. medianus. Jde o nejčastěji se vyskytující úžinový syndrom v populaci. Nervus medianus je nerv, který motoricky i sensitivně inervuje oblast předloktí a ruky. Motoricky ovládá palec, ukazováček a část prostředníčku. Sensitivně ovlivňuje oblast předloktí a palcové hrany ruky.

Příčiny syndromu karpálního tunelu

Nervus medianus prochází z předloktí do ruky pod silným vazem (retinaculum flexorum) karpálním tunelem. V této oblasti dochází k jeho útlaku. Utlačit ho mohou jak kalcifikace výše zmíněného vazu, tak i zbytnělé šlachy svalů ohybačů ruky, které společně s ním touto oblastí procházejí. Nejčastěji dojde k otoku měkkých struktur z důvodu jejich přetížení. Tato oblast bývá velmi zatížena, např. při práci servírky, natěračů apod. Jelikož svaly nejsou schopny pracovat bez odpočinku, po určité době zátěže dojde k jejich hypertrofii, kdy zvětší objem svalová vlákna a do svalu tak neproudí dostatečné množství krve a lymfy a svaly se tak “zanášejí” metabolity svalové práce, jako je laktát a ostatní kyseliny. Hromadění těchto škodlivin ve svalech má za následek jejich únavu, vysoké napětí a bolestivost. Zároveň toto napětí přenášejí po celé své délce, proto dojde k otoku i šlach a vazivových pouzder svalu. Karpální tunel jako kostěná struktura má jen jednu šířku, dojde tedy nevyhnutelně k útlaku nervů, šlach, ale i cév, které svaly a nerv zásobují krví. Při dlouhodobém zanedbání může tento syndrom přejít až do zánětlivého procesu.

Projevy a příznaky karpálního tunelu

Hlavním příznakem nemusí být hned bolest. Častěji dochází k intermitentnímu brnění prstů, rychlejší únavě ruky a k otokům. Později je oblast citlivá i na dotek a dochází k omezení rozsahu pohyblivosti v zápěstí. Při dlouhodobém postižení dojde k svalové hypotrofii, tedy výraznému oslabení svalu, a ke ztrátě jeho objemu. Oblast může být na pohled narůžovělá a oteklá. Svalové dysbalance pochopitelně ovlivňuje i okolní svalstvo, které může trpět křečemi, hypertrofií a mohou se v průběhu svalu objevovat i spoušťové body z přetížení.

Jak léčit syndrom karpálního tunelu?

Mobilizace zápěstíV prvních stádiích onemocnění lze cílenou a intenzivní rehabilitací, strečingem, klidovým režimem a ledováním, docílit částečné úlevy. Nicméně pokud není tento syndrom léčen komplexně, mohou se potíže velmi rychle vrátit. V prvním stádiu léčby je třeba uvolnit hypertrofické struktury a oblast karpálního tunelu měkkými technikami uvolňovat. Je třeba se zaměřit i na reflexní změny v okolí způsobené bolestí, uvolnit oblast loktu a pletence ramenního, které bývají ovlivněny svalovou dysbalancí. Vhodnou terapií je míčkování, PIR či jiné techniky měkkých tkání. Velmi důležitou součástí terapie je edukace klienta ke správnému zatěžování ruky a horní končetiny tak, aby nedocházelo k recidivě potíží.

Nezřídka je nutné přistoupit k operační léčbě, která spočívá v přetnutí vazivového pruhu, který uvolní tlak a zvětší se tak prostor pro průchozí šlachy, cévy a nervy. Vazivový pruh se poté opět sešije. Pokud však léčba není doplněna o instruktáž, jak zamezit opětovnému návratu potíží, problémy se mohou znovu objevit.

Léčba karpálních tunelů rázovou vlnou

Aplikace fokusované rázové vlny na zápěstíRázová vlna dokáže velmi rychle a efektivně ovlivnit nejen oblast karpálního tunelu a léčit zánět, ale i uvolnit a prokrvit svaly v okolí a zamezit tak recidivě. Fokusovaná rázová vlna má jedinečnou vlastnost hojit zánětnastartováním metabolismu a látkové výměny hluboko v tkáních. Tím docílíme velmi rychlé a intenzivní léčby přímo v místě potíží. Do karpálního tunelu se dostane dostatečné množství krve a lymfy, které danou oblast vyčistí od škodlivin a zánětlivých látek a přivedou potřebné živiny, kyslík a vitamíny. Radiální rázová vlna pak pomůže uvolnit a prokrvit svaly předloktí a ruky, jejichž přetížení hraje zásadní roli u syndromu karpálního tunelu. Aplikací rázové vlny dojde k intenzivnímu nastartování přirozených reparačních procesů ve tkáních a léčba se tak zkrátí minimálně o polovinu. Použitím V-actoru dojde ve svalech předloktí a ruky k hloubkové relaxaci a regeneraci a svalstvo se velmi rychle uvolní.

Léčbu syndromu karpálního tunelu fokusovanou rázovou vlnou lze optimálně provádět 1× týdně maximálně 3×–4×. V akutních případech lze dobu léčby zkrátit na 5 dní. Radiální rázová vlna je vhodná i jako doplňková metoda v období mezi terapiemi a můžeme ji použít 1× za 3–4dny.

Tejpování karpálního tunelu

Léčbu lze doplnit aplikací Kinesiotapu, který odlehčí vrchní vrstvu kůže a podkoží od spodních vrstev obalů svalů a tím bude krev a lymfa mít větší prostor pro ještě rychlejší a efektivnější regeneraci.

Rázová vlna na onemocnění karpálního tunelu ve Fyzioterra, Praha 9

Syndrom karpálního tunelu léčíme v nově otevřeném centru fyzioterapie na adrese Českobrodská 74, Praha 9 – Dolní Počernice.

Léčba karpálních tunelů rázovou vlnou probíhá pomocí špičkového švýcarského přístroje DUOLITH® SD1 Ultra od firmy STORZ MEDICAL. Tento přístroj generuje jak fokusovanou, tak radiální rázovou vlnu. Navíc je vybaven V-actorem, který pomáhá uvolnit svalové napětí a zklidnit léčenou oblast.


Cena léčby syndromu karpálního tunelu rázovou vlnou

Ceník

Kombinace individuální fyzioterapie a rázové vlny na léčbu karpálního tunelu

počet terapií cena za 1 terapii cena za balíček celkem ušetříte
1 1.350 Kč
4 1.300 Kč 5.200 Kč 200 Kč
6 1.250 Kč 7.500 Kč 600 Kč
10 1.200 Kč 12.000 Kč 1.500 Kč

Fokusovaná rázová vlna na syndrom karpálního tunelu

V ceně je zahrnuto ošetření fokusovanou i radiální rázovou vlnou. Dále zklidnění svalů V-actorem a následné tejpování karpálního tunelu. Při první zhruba hodinové návštěvě vás navíc zdarma vyšetříme. Každá další návštěva s aplikací rázové vlny potrvá max půl hodiny.

počet terapií cena za 1 terapii
1 1.490 Kč

 

Autor: Bc. Adéla Papoušková, Fyzioterra s.r.o., Praha

Zdroj: KOLÁŘ, P. et al., Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2012. ISBN: 978-80-7262-657-1., Praktické zkušenosti v diagnostice a terapii s využítím fokusováné rázové vlny (ESWT).