METODY

Sensomotorická stimulace

_DSC0125Metodu sensomotorické stimulace začal používat prof. Janda ve spolupráci s M. Vávrovou. Tato metoda si dává za úkol propojit a zlepšit spolupráci tzv. aferentních a eferentních drah. Tyto dráhy pracují jedny jako informační zdroj pro mozek a druhé vedou informace z mozku ke postižené části těla a mají za úkol optimalizovat svalovou koordinaci při poruše. Pokud dojde k porušení jakékoliv části těla, dojde i k utlumení svalové činnosti a tím i k útlumu svalové koordinace. Tato metoda se nejčastěji používá při poranění kotníku, kolena, kyčlí, ale i horních končetin.

Metoda využívá především soubor několika balančních cviků, které se navíc provádějí v několika posturálních polohách, čímž se zlepšuje svalová koordinace a stabilizační funkce svalů obecně. Jedny z nejdůležitějších a nejčastěji využívaných cviků, jsou cviky ve stoji, kdy dochází k výrazné stimulaci chodidla, které je nejdůležitější pro správnou koordinaci svalů při stoji i při chůzi. Při cvičení dochází ke stimulaci exteroceptivních a proprioceptivních receptorů ze svalů a kloubů. Tím dochází ke zvyšování aferentace a tím k lepší motorické odpovědi a větší jistotě při cvičení, ale především zlepšení koordinace a jistotě při běžných denních činnostech či následném sportu.

Klientům s větším poraněním např. kotníku, je doporučeno začít cvičit pomalu a postupně přidávat zátěž i obtížnost cvičení. Prvním krokem je vždy stimulace chodidla na stimulační podložce, kartáčkem, či jinou metodou. Je třeba svaly, šlachy a ostatní tkáně prokrvit a nastimulovat proprioceptivní receptory. Pokud klient zvládá cvičení  jednoduše, můžeme cvičení stížit zapojením horních končetin (házení míčem, driblování,…), či zavřením očí.

Cvičení se používá nejen pro aktivaci klienta po úrazu, ale i pro zlepšení současné kondice, aktivaci hlubokých stabilizačních svalů, zlepšení koordinace při poruchách rovnováhy, ale i pro starší osoby, jako nácvik svalové aktivace při hrozícím pádu.

Pro cvičení využíváme nejrůznějších pomůcek:

  • Bosu
  • Airex balanční podložka
  • Posturomed
  • Propriomed
  • balanční “čočky”
  • Válcová, kulová úseč
  • Balanční sandály

Autor: Bc. Adéla Papoušková, Fyzioterra s.r.o., Praha

Zdroj: Vědomosti získané praxí a studiem