Nezařazené

Poranění předního zkříženého vazu

Kolenní kloub je velmi složitá struktura, ve které může docházet k poranění hned několika struktur najednou. Koleno tvoří kost stehenní, holenní a sezamská kost – čéška neboli patella. Všechny tyto kosti jsou spojeny několika skupinami vazů a to jak vnějších tak i vnitřních. Stabilitu kolenního kloubu zajišťují dva vazivovité menisky, přední a zadní zkřížený vaz, které jsou uvnitř kloubu. Součástí kloubního pouzdra jsou postranní kolenní vazy a úpon čtyřhlavého svalu stehenního, který překrývá čéšku a upíná se pod koleno. Podstatnou stabilizační složku mají i svaly a jejich úpony v oblasti kolene, kdy jejich napětí ovlivňuje funkci kolene.

Příčiny onemocnění

K poruchám měkkých struktur kolenního kloubu obecně dochází nejčastěji úrazem, obvykle při sportu. Nejčastěji pak při lyžování, volejbalu, tenisu, fotbalu,… Dochází při nich k distorzím kolene, poranění zkřížených vazů a to především předního (LCA), menisků nebo postranních vazů. Nezřídka dojde k poranění kombinovanému. Při dlouhodobém přetěžování měkkých struktur kolene a obecně jeho velkému zatěžování, může dojít k tzv. onemocnění z přetížení a vazy a úpony svalů jsou pak náchylné na další poškození.

Metoda, která odhalí velikost a rozsah poškození je magnetická rezonance či invazivní artroskopie kloubu.

Projevy onemocnění

Projevem poranění předního zkříženého vazu bývá bolest, ale i ta je odvozena od velikosti poškození. Nejčastěji klienti udávají pocit lupnutí nebo křupnutí přímo při poranění a pak následuje prudká bolest. Poku není poškození příliš rozsáhlé, bolest po několika týdnech odezní. Dokonce se často stává, že lidé s natrženým nebo i přetrženým vazem žijí bez větších obtíží i několik let (většinou do dalšího úrazu). Při akutním poranění dojde k reflexnímu omezení pohyblivosti kolene a noha je v lehkém pokrčení. Oblast kolene je oteklá, citlivá na dotek a objevuje se i výpotek. Okolní svalové struktury se reflexně stahují, aby zabránily dalšímu pohybu a tedy hrozbě poranění, což způsobuje další bolest.

Neméně důležitou komplikací je porucha stability. Koleno často samovolně podklesne a dochází k nerovnoměrnému zatížení jak poškozené dolní končetiny, tak zároveň k přetěžování té druhé. Koleno je nestabilní a tím člověk v chůzi nejistý.

Léčba

Metody léčby jsou buď konzervativní nebo chirurgická. Chirurgické léčba se odvíjí od rozsahu poškození. Zkřížený vaz je možné sešít nebo zcela nahradit (štěp se odebírá buď z vazu čtyřhlavého stehenního svalu nebo od dárce). Obě tyto metody vyžadují minimálně 8-mi týdenní rekovalescenci a vhodnou rehabilitaci.

Konzervativní způsob léčby je vhodný při nepříliš rozsáhlém poranění. V prvních fázích po úrazu je vhodné ovlivnit otok a koleno intenzivně ledovat. Ideální je manuální lymfodrenáž, která odvede přebytečnou tekutinu pryč a v koleni se tak nebude tvořit tolik výpotku.

Obecně se při rehabilitaci doporučují procedury jako magnetoterapie, elektrické proudy, techniky měkkých tkání a individuální fyzioterapie. Rehabilitace může trvat i několik měsíců.

Velice důležité je po úspěšném zahojení vazu opět aktivovat stabilizační složku kolene, tedy svaly. Pokud jsou svaly v okolí kloubu v dysbalanci, dochází opět k přetěžování vazů a ostatních měkkých struktur uvnitř kloubu. Proto se doporučuje nácvik stabilizace kolene i před plánovanou operací, rekonvalescence je pak rychlejší a snazší. Ideální pro toto cvičení jsou labilní plochy, Bosu balance trainer a nácvik správné chůze obecně.

Léčba pomocí rázové vlny

Opravdu rychlou a efektivní léčbu při poranění předního zkříženého vazu představuje aplikace fokusované rázové vlny a to hned po úrazu nebo co nejdříve. Fokusovaná rázová vlna uleví od bolesti a hojení měkkých struktur bude mnohem rychlejší a efektivnější. Zároveň dojde k nastartování metabolismu, látkové výměny a regenerace se tak urychlí hned několikrát rychleji, než by tomu bylo pouhou konzervativní léčbou. Radiální rázová vlna naopak pomůže na povrchových strukturách, kde rychle uleví od bolestivých svalových křečí a spasmů. Aplikaci obou druhů rázových vln lze opakovat v akutní fázi ideálně 1x za tři dny.

Aplikace fokusované rázové vlny na vnitřní oblast kolenního kloubuVyšetření kolenních vazů - "zásuvka"

Nedílnou součástí léčby je aplikace kinesiotapu. Terapeutická páska odlehčí vrchní vrstvu kůže a podkoží od obalu vazu a krev s lymfatickou tekutinou budou mít opět větší prostor pro odplavení škodlivin. Kinesiotape neomezí koleno v pohybu, naopak bude kloub fixovat a stabilizovat a Vy tak budete mít větší pocit jistoty při chůzi. Páska vydrží nalepená několik dní, je možné se s ní sprchovat a volně pohybovat.

Autor: Bc. Adéla Papoušková, Fyzioterra s.r.o., Praha

Zdroj: KOLÁŘ, P. et al., Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2012. ISBN: 978-80-7262-657-1., Praktické zkušenosti v diagnostice a terapii s využítím fokusováné rázové vlny (ESWT).