Bc. Adéla  Papoušková

Fyzioterapie je mladý, dynamický obor, který mne nikdy nepřestane fascinovat a bavit, jelikož jeho hranice jdou každým dnem dál. Proto se snažím prohlubovat své znalosti a získávat zkušenosti aktivní účastí na kurzech, seminářích a dále se tak ve své praxi zdokonalovat.

Fyzioterapie pro mne znamená především individuální lidský přístup, komplexní pohled na klienta, poctivou práci a především naši spolupráci. Jsem přesvědčena, že společně dokážeme v krátké době zbavit Vaše tělo obtíží a zamezit jejich opakování a navíc díky moderním technologiím a pomůckám věřím, že Vás čas strávený se mnou bude navíc i bavit!

Vlastním osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapie dle ustanovení § 67 zákona č. 96\2004 Sb. ve znění vyhl. č.4/2010Sb.

 

Vzdělání

(2010 – )  Magisterské studium, Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, obor fyzioterapie. Diplomová práce, téma: Ve své diplomové práci se zabývám oblastí pletence ramenního, konkrétně aplikací Fokusované rázové vlny při tzv. Impingement syndromu.
(2007 – 2010)  Bakalářské studium, Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, obor fyzioterapie. Bakalářská práce, téma: Kazuistika pacienta po přetržení šlachy dlouhého zdvihače palce.

Odborné praxe

od roku 2015   – Fyzioterra s.r.o.
(2013 – 2014) – Centrum fyzioterapeutické péče, FYZIOklinika s.r.o., Praha. Praxe dospělí, skupinová cvičení
(2011 – 2013) – Rehabilitační klinika Malvazinky, Praha. Praxe dospělí
(2011 – 2013) – Centrum léčby pohybového aparátu, Praha. Praxe dospělí, skupinová cvičení a tréninkové systémy
(2009 – 2010) – Barespokon s.r.o., Endala – MUDr. Miloš Barna. Praxe dospělí

Odborné kurzy

Dynamická neuromuskulární stabilizace dle Koláře – DNS – Kurz A, B, C (2013-2015 – Prof. PaeDr. Pavel Kolář, PhD.)
Kurz Storz Medical Masterpuls MP 200 a Duolith “Ultra” (2013, 2015 – Dr. Kathrin Raegener, MUDr. Dlouhý)
Diagnostika a léčba bolesti v rehabilitaci (2014 – Doc. Kozák, Doc. Kobesová, Prim. MUDr. Pádr, PhDr. Knotek)
Kinezioterapie pro lékaře (2014 – Mgr. Bitnar)
Komplexní terapie pletence ramenního (2015 – Mgr. Petr Bitnar)
Kinesiotaping (2011 – MUDr. et Mgr. Robert Válka)
Manuální lymfodrenáž (2015 – Mgr. Ludmila Boháčová)
Bosu Core diplom (2014 – Soňa Blažková)
Port de Bras diplom (2014 – Vladimir Shneznik)
Komplexní terapie trigger pointů a globální reciproční inhibice (2015 – Mgr. Petr Bitnar)
Viscerovertebrální vztahy dle Mgr. Bitnara (2016 – Rehamil – Mgr. Petr Bitnar)
Terapie u dysfunkcí pánevního dna (2016 – Mgr. Michaela Havlíčková)
Workshop Feldenkraisovy metody (2016 – Jitka Nagy)
Workshop diagnostika a terapií závratí (2016 – CKP – PhDr. Ondřej Čakrt PhD.)
Fyzioterapie v praxi: Jógová terapie I. (2018 – Rehamil, Ph.Dr. Jitka Malá Ph.D.)
Jógová terapie krční páteře (2018 – Rehamil, Ph.Dr. Jitka Malá Ph.D.)
Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou L. Mojžíšové - certifikovaný terapeut:
  1. Mobilizace žeber metodou dle Ludmily Mojžíšové (2016 – Rehamil, Mgr. Jana Jedličková)
  2. Ošetření svaloviny pánevního dna metodou dle Ludmily Mojžíšové (2016 – Rehamil, Mgr. Jana Jedličková)
  3. Mobilizace SI skloubení a bederní páteře metodou L. Mojžíšové (2017 – Rehamil, Mgr. Jana Jedličková)
  4. Strategie léžby metodou L. Mojžíšové (2019 - Rehamil, Mgr. Jana Jeličková)

Používané terapeutické metody

Mobilizační techniky periferních kloubů a páteře
Dynamické neuromuskulární stabilizace dle Koláře
Metoda dle Ludmily Mojžíšové
Sensomotirická stimulace, cvičení na labilních plochách
Posturální terapie dle Eugena Raševa
Postizometrická relaxace dle Lewita
Techniky posturální korekce, cvičení na míčích
Kinesiotaping
Mechanická diagnostika a terapie dle Dr. Mc Kenzie
Fokusovaná rázová vlna – Storz Medical
Radiální rázová vlna – Storz Medical
Jóga v terapii

Mgr. Lenka Salonová

Fyzioterapii považuji za jednu z nejvíce potřebných pomáhajících profesí dnešní náročné doby. Jako fyzioterapeutka s téměř 15 letou praxí v oboru Vám budu nápomocna v hledání příčin vašich obtíží, které nejčastěji pramení z nedostatku přirozeného pohybu a naopak přebytku nevhodných pohybových stereotypů, přetěžujících pohybový systém člověka, jako nezanedbatelnou příčinu vidím také působení chronického stresu. Mým prvotním cílem je zbavit vás co nejrychleji bolesti kombinací tradičních fyzioterapeutických metod, manuální terapie a moderní přístrojové techniky a umožnit tak tělu s vaší aktivní účastí nastolit uzdravovací procesy.

 

Vzdělání

2012-2013 Studium v oblasti pedagogických věd na Pedagogické fakultě UK v Praze

2006-2008 Magisterské studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK V Praze

2002-2005 Bakalářské studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK V Praze

Odborné praxe

2015 – 2017 fyzioterapeut dětského judistického oddílu Judo4Fun

cvičitelka léčebné tělesné výchovy pro dospělé Chýně

2010 – 2014 Centrum Rehamed – ambulantní rehabilitace Praha Braník

2008 -2010 Neurofyzionet - fyzioterapeutická ambulance v Brně a Újezdu u Brna

2006-2008  Soukromá klinika Monada v Praze

2005-2006 Centrum medicínské rehabilitace Kostelec nad Černými lesy

Odborné kurzy

Akreditovaný kurz – Akupresura v systému celotělové akupunktury (Monada)

Akreditovaný kurz – Léčba vertebrogenních obtíží a některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové (Dr. Novotná)

Akreditovaný kurz – Podstata konceptu funkční manuální medicíny (Doc. Tichý)

Odborná konference – Komplexní léčba pohybového aparátu

Odborná konference – Léčba skoliózy

Certifikovaný kurz -  Ajurvédská masáž (Dexter Academy)

Akreditovaný kurz – Testování a trénink funkční dynamické stabilizace (Rehaspring)

Inovační certifikovaný kurz – Využití jógy, tchaj ji a čchi gong ve fyzioterapii (Dr. Švejcar)

Akreditovaný kurz – Kurz kineziologického tejpování a alternativního řešení potíží s páteří (S-dynamic)

Akreditovaný kurz – Rehabilitace ruky (Mgr. Milada Kukačková)

Zájmový kurz – Tajemství pánevního dna metodou 3 x 3