Nezařazené

Nestabilita ramenního kloubu

Nestabilita nebo instabilita ramenního kloubu je označení pro recidivující luxaci neboli vykloubení ramene.

Vykloubení ramene je stav, kdy kost pažní a lopatka ztratí kontakt (resp. jejich kloubní plochy), dojde k poškození kloubního pouzdra, vazu a tzv. glenoideálního labra. Nejčastěji k tomuto stavu dochází při pádu na horní končetinu nebo při velmi silném úderu. Nejčastěji dojde k vykloubení ramenního kloubu v přední části, zadní luxace jsou vzácné. Vyjímkou není ani vrozená nestabilita kloubu v důsledku přílišné volnosti vazivovité části kloubu, nestabilita v důsledku hemiparézy, ale i psychiatrických onemocnění.

Luxace ramene je velmi bolestivá a člověk není schopen jakéhokoliv pohybu.

Terapie vykloubeného ramene je konzervativní. Kloub se navrátí do správné pozice a celá paže se zafixuje v poloze u těla. Je nutné dodržet délku fixace 6 týdnů, aby v budoucnu nedocházelo k recidivám.

Kloubní nestabilita nastává v případě, že po předcházejících vykloubeních nebylo kloubní labrum, kloubní vaz a ostatní struktury dostatečně zahojeny a celé kloubní spojení se tak stává nestabilním.

Léčba

Pokud se jedná o nestabilitu, při které došlo k porušení kloubního labra, je tento stav vždy indikován k operačnímu řešení. Velmi důležitou součástí je rehabilitace po operaci pro obnovu svalů v oblasti pletence ramene a dosažení tak dynamické stability.

V pooperační léčbě je důležité nošené ortézy, cvičení s loktem, rukou a pomalé rozhýbávání směrem do flexe (do předpažení).  Je třeba mít na paměti, že pohyby jako zevní rotace, vnitřní rotace a zapažení jsou velmi náchylné na další vykloubení. Postupně se přidávají cviky pro uvolnění paže, cvičí se pomalé aktivní pohyby a po cca 8. týdnu rehabilitace je možné paži standartně zatěžovat všemi směry.

Nestabilitu lze do určité míry korigovat vhodným cvičením, které aktivuje dynamické stabilizátory ramenního kloubu, tedy svaly. Ke zlepšení stability ramenního kloubu se využívají nejrůznější cvičební pomůcky jako Bosu, Therabandy, Flexbar,… V případě že vhodného cvičení a uvědomování si chybných pohybů a poloh je riziko opětovné luxace velice nízké.

Autor: Bc. Adéla Papoušková, Fyzioterra s.r.o., Praha

Zdroj: KOLÁŘ, P. et al., Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2012. ISBN: 978-80-7262-657-1.