METODY

Mobilizace páteře a periferních kloubů

Mobilizace bederní páteřeMobilizace či manipulace kloubů je fyzioterapeutická metoda, která má za cíl, navrátit klouby do správné, neutrální polohy. Každý kloub je tvořen minimálně dvěma kostmi a tyto kosti u sebe drží nejen kloubní vazy, ale i šlachy svalů, které se k těmto kostem upínají. Vazy i šlachy mají v klidu i při práci určité napětí a tzv. kloubní vůli. Kloubní vůle je vzdálenost mezi kostmi tvořícími kloub a tato vzdálenost zajišťuje možnost pohybu v kloubu. Pokud ale dojde k nerovnováze sil a některé svaly pracují více a jiné méně, důsledkem může být, že se tento kloub vychýlí z neutrální polohy, čímž dojde k omezení kloubní vůle a k tzv. blokádě kloubu. Blokády mohou vzniknout několika způsoby, např.: úrazem, dlouhodobým jednostranným zatížením, vadným držením těla,…

Mobilizace hrudní páteřeZ klinického vyšetření fyzioterapeut zjistí kde a jakým směrem je kloub vychýlen a jemným tlakem v určitém směru dokáže kloub vrátit do správné polohy. Kloubní vůle je k každém kloubu jiná a je proto třeba respektovat bariéry. Každé správné manipulaci kloubem by mělo předcházet především vyšetření a následně nejprve uvolnění měkkých tkání nad daným zablokovaným segmentem. Je to z toho důvodu, že nejen samotné uvolnění svalů může blokádu uvolnit, ale pokud se měkké tkáně neuvolní, blokáda se bude vracet. V žádném případě nesmí být pro mobilizace či manipulace používána velká síla.

Trakce

Trakce je velmi účinná a přesto šetrná forma mobilizace. Trakcí se rozumí jemné odtažení kloubů nebo obratlových těl od sebe, čím se uvolní napětí meziobratlových vazů a šlach a páteř či kloub se tak sám vrátí do správné polohy. Trakci lze provádět ručně nebo za pomoci trakčního stolu.

Po mobilizaci by měla následovat edukace klienta, jak cvičit, čemu se vyvarovat, aby se blokáda nevracela a konkrétními cviky tělo tzv. “zastabilizovat”. Pokud tomu tak nebude, blokády se budou neustále vracet!

Jakákoliv forma mobilizace či manipulace by měla být bezbolestná!!!

Nevýhoda opakovaných mobilizací kloubů!

Pokud se blokádu stále nedaří odstranit, je potíž pravděpodobně v jiném segmentu. Blokády na sebe velmi často navazují a mohou se vyskytovat a souviset se segmentem na opačné straně těla.

Kloubní vazy, šlachy stejně jako všechny struktury v těle mají svou elasticitu, napětí a tuhost. Pokud budeme opakovaně a neustále trvat na odblokování jednoho segmentu, měkké tkáně se postupem času “opotřebí, vytahají” a tím se segment páteře či jiný kloub stane nestabilním a tělo na to zareaguje blokádou segmentu nad nebo pod ním. Tudíž je potřeba se vyvarovat opakovaným mobilizacím či manipulacím, jelikož to nejen nenese správný účinek, ale naopak tělu škodí a je to velmi nebezpečné!

Autor: Bc. Adéla Papoušková, Fyzioterra s.r.o., Praha

Zdroj: LEWITT, K.; Manipulační líčba v myoskeletární medicíně. 5., přepracované vydání. Praha” Sdělovací technika spol. s r.o., 2003., Vědomosti získané praxí a studiem.