Fyzioterra

Mobilizace páteře a periferních kloubů

 

Mobilizace či manipulace kloubů je fyzioterapeutická metoda, která má za cíl, navrátit klouby do správné, neutrální polohy. Každý kloub je tvořen minimálně dvěma kostmi a tyto kosti u sebe drží nejen kloubní vazy, ale i šlachy svalů, které se k těmto kostem upínají. Vazy i šlachy mají v klidu i při práci určité napětí a tzv. kloubní vůli. Kloubní vůle je malá vzdálenost mezi kostmi tvořícími kloub a tato vzdálenost zajišťuje možnost pohybu v kloubu. Pokud ale dojde k nerovnováze sil a některé svaly pracují více a jiné méně, důsledkem může být, že tento kloub vychýlí z neutrální polohy, čímž dojde k omezení kloubní vůle a k tzv. blokádě kloubu. Blokády mohou vzniknout několika způsoby, např.: úrazem, dlouhodobým jednostranným zatížením, vadným držením těla,…

Z klinického vyšetření fyzioterapeut zjistí kde a jakým směrem je kloub vychýlen a jemným tlakem v určitém směru dokáže kloub vrátit do správné polohy. Kloubní vůle je k každém kloubu jiná a je proto třeba ji respektovat. Každé správné manipulaci k kloubem by mělo předcházet především vyšetření a následně nejprve uvolnění měkkých tkání nad daným zablokovaným segmentem. Je to z toho důvodu, že nejen samotné uvolnění svalů může blokádu uvolnit, ale pokud se měkké tkáně neuvolní, blokáda se bude vracet. V žádném případě nesmí být pro mobilizace či manipulace používána velká síla.

Trakce

Trakce je velmi účinná a přesto šetrná forma mobilizace. Trakcí se rozumí jemné odtažení obratlových těl od sebe, čím se uvolní napětí meziobratlových vazů a šlach a páteř se tak sama vrátí do správné polohy. Trakci lze provádět ručně nebo za pomoci trakčního stolu.

Po mobilizaci by měla následovat edukace klienta, jak cvičit, čemu se vyvarovat, aby se blokáda nevracela a konkrétními cviky tělo tzv. “zastabilizovat”. Pokud tomu tak nebude, blokády se budou neustále vracet!

Jakákoliv forma mobilizace či manipulace by měla být bezbolestná!!!

Nevýhoda opakovaných mobilizací kloubů!

Pokud se blokádu stále nedaří odstranit, je potíž pravděpodobně v jiném segmentu. Blokády na sebe velmi často navazují a mohou se vyskytovat a souviset se segmentem na úplně druhé straně těla.

Kloubní vazy, šlachy stejně jako všechny “materiály” v těle mají svou elasticitu, napětí a tuhost. Pokud budeme opakovaně a neustále trvat na odblokování jednoho segmentu, měkké tkáně se postupem času “opotřebí, vytahají” a tím se segment páteře či jiný kloub stane nestabilním a tělo na to zareaguje blokádou segmentu nad nebo pod ním. Tudíž je potřeba se vyvarovat opakovaným mobilizacím či manipulacím, jelikož to nejen nenese žádný účinek, ale naopak to tělu škodí a je to velmi nebezpečné!

 

Autor: Bc. Adéla Papoušková, Fyzioterra s.r.o., Praha

Zdroj: Vědomosti získané praxí a studiem, LEWITT, K.; Manipulační líčba v myoskeletární medicíně. 5., přepracované vydání. Praha” Sdělovací technika spol. s r.o., 2003

Metoda McKenzie

Metoda McKenzie je dílem Robina McKenzieho, který ji vytvořil především pro pacienty, kteří trpí vertebrogenními obtížemi (potížemi s páteří). Tato metoda vychází z poznatku, že většina vertebrogenních potíží je zapříčiněna mechanickou poruchou, tudíž se jí snaží léčit mechanicky.  Velkou výhodou této metody je to, že je velmi snadná na provádění, není třeba žádných pomůcek a především je podmíněna aktivací klienta. Po zaškolení klienta pro správné provádění cviků, je jen na něm, jak často bude cvičit a tím si svůj stav zlepšovat či nikoliv.

Podle subjektivních potíží klienta je vybrán nejvhodnější postup léčby – cvičení. V případě, že se potíže projeví jen někdy a vyšetření nic výrazného neprokáže, půjde nejspíše o špatné držení těla a cvičení se tedy bude zaměřovat na korekci špatných návyků a edukaci klienta pro správní držení těla.

Pokud dochází ke zhoršení obtíží při předklonu či záklonu, volí se metoda cvičení do směru omezení. Klient tedy provádí opakované předklony, či záklony. Pohyby jsou velmi pomalé s důrazem na správné provedení. Je třeba mít na paměti, že potiíže ustupují postupně a je třeba ve cvičení vytrvat. Rozsah pohyblivosti se bude pomalu zvětšovat a klient se bude cítit jistěji. Toto cvičení lze označit i jako metodu preventivní.

 

Autor: Bc. Adéla Papoušková, Fyzioterra s.r.o., Praha

Zdroj: Vědomosti získané praxí a studiem

+ +