Biodynamické masáže

Biodynamické masáže

Uvolňují energetické a psychické bloky v těle. Působí proti stresu a uvolňují. Jsou vhodné pro klienty, kteří se rádi aktivně podílejí na svém zdraví. Jsou to jemné masáže, jež pomáhají navodit tělesnou a duševní vyrovnanost.

Mohou uvolňovat emoce a měnit rytmus dechu, jak tělo ve své moudrosti potřebuje. Postupně dochází k obnovení toku životní energie, uvolňování celého těla a emocí, a k rozvolňování chronického svalového napětí. Odstraňují se bolesti hlavy a harmonizuje zažívací ústrojí. Klient může někdy prožívat regresi (návrat k pocitům, které zná z dětství) cítit se bezpečně.

Po masáži je vhodná kratší relaxace (minimálně 15minut), tzv. zažívání – meditativní výměnu energií. Zažívání je důležitou součástí masáže, protože dochází k harmonizování organismu.

Biodynamické masáže vytvořila Gerda Boysen, norská psycholožka a fyzioterapeutka. Vychází z tradice jak klinické, tak i humanistické psychologie. Masáže byly původně vyvinuty z biodynamické fyzioterapie a navazují a dále rozvíjí psychoterapii založenou na Wilhelmem Reichem, rakousko-americkým psychiatrem a psychoanalytikem, studentem Sigmunda Freuda.

Zavedl termín svalový pancíř, označující chronické svalové napětí. Je to jedna z forem obrany proti psychickým zraněním z okolí. Zabraňuje psychickému i fyzickému organismu nechat se zraňovat a v jeho živelném (pudovém) projevu. Omezuje však i pozitivní emoce v životě např. radost, živost, pocity uspokojení a hravost. Omezuje schopnost prožitku, schopnost emocionálního výrazu a schopnost jednání. Chrání nás před tím negativním, ale mnohdy i pozitivním. Brání nám prožívat život naplno. Blokuje naši životní energii.

Druhy masáží:

Organomická masáž

Jedná se o masáž celého těla, prováděnou přes volný oděv. Je vhodná při dlouhodobé únavě a vyčerpanosti. Rozpouští blokády ve svalech a tkáních, uvolňuje energii uzavřenou v těle.

Po této masáži se budete cítit nabití a plní energie a vitality. Celková délka masáže zahrnující i 15 minutové zažití je 1,5 hodiny.

Biorelease masáž zad a šíje a stabilizace

Je určena k relaxaci, podpoře dýchání peristaltiky a k upevnění emoční stability. Provádí se olejem. Celková délka masáže zahrnující i 15 minutové zažití je 1,5 hodiny.

Biorelease masáž břicha

Pomáhá uvolnit a srovnat dýchací rytmus. Hodně pracuje s bránicí a pomáhá uvědomit si břicho. Dobrá pro odvod toxinů z těla. Celková délka masáže zahrnující i 15 minutové zažití je 1 hodina.

Sedativní masáž

Vede k hluboké relaxaci, ke spojení se svým původním já. Vhodná u klientů v napětí a s psychosomatickými problémy (ekzém, apod.). Celková délka masáže zahrnující i 15 minutové zažití je 1,15 hodiny.

Exit masáž

Harmonizuje a odvádí energii blokovanou v hlavě a končetinách. Klienti, kteří mají pocit mnoha myšlenek, potíže s usínáním, při syndromu neklidných rukou či nohou, při bolestech hlavy. Celková délka masáže včetně 15 minutové zažití je 1,15 hodiny.

Masáž hlavy a obličeje

Masáž odvádějící energii, vhodná při stresových bolestech hlavy, relaxační, harmonizující, zkrášlující. Celková délka masáže včetně 15 minutového zažití je 1 hodina.

Brazilská masáž prstů u nohou

Gerda Boysen objevila tuto masáž v Brazílii. Jedná se o harmonizační masáž pracující s meridiány, které aktivuje. Rozproudí energii v těle a povzbudí samo uzdravovací schopnosti organismu. Celková délka masáže včetně zažití je 1 hodina.

Biorelease masáž hrudníku

Cílem masáže je uvolnění dechu a hrudníku. Je to masáž s olejem. Celková délka masáže is 15 minutovým zažitím je 1 hodina.

Masáž klidným tlakem

Napomáhá lépe se vnímat v těle, zlepšuje vnímání vlastních vnitřních pochodů, zklidňující. Provádí se přes volný oděv. Celková délka masáže zahrnující 15 minutové zažití je  1,15 hodiny.