METODY

Metoda McKenzie

Metoda McKenzie - fixace pánveMetoda McKenzie je dílem Robina McKenzieho, který ji vytvořil především pro pacienty, kteří trpí vertebrogenními obtížemi. Tato metoda vychází z poznatku, že většina vertebrogenních potíží je zapříčiněna mechanickou poruchou, tudíž se jí snaží léčit mechanicky. Velkou výhodou této metody je to, že je velmi snadná na provádění, není třeba žádných pomůcek a především je podmíněna aktivací klienta. Po zaškolení klienta pro správné provádění cviků, je jen na něm, jak často bude cvičit a tím si svůj stav zlepšovat či nikoliv.

Podle subjektivních potíží klienta je vybrán nejvhodnější postup léčby – cvičení. V případě, že se potíže projeví jen někdy a vyšetření nic výrazného neprokáže, půjde nejspíše o špatné držení těla a cvičení se tedy bude zaměřovat na korekci špatných návyků a edukaci klienta pro správné držení těla.

Pokud dochází ke zhoršení obtíží při předklonu či záklonu, volí se metoda cvičení do směru omezení. Klient tedy provádí opakované předklony, či záklony. Pohyby jsou velmi pomalé s důrazem na správné provedení. Je třeba mít na paměti, že potíže ustupují postupně a je třeba ve cvičení vytrvat. Rozsah pohyblivosti se bude pomalu zvětšovat a klient se bude cítit jistěji. Toto cvičení lze označit i jako metodu preventivní. Nevýhodou této metody je soustředění se pouze na důsledek onemocnění, nikoliv na jeho příčinu.

Autor: Bc. Adéla Papoušková, Fyzioterra s.r.o., Praha

Zdroj: Vědomosti získané praxí a studiem