ZDRAVÍ

Lymfedém

Lymfedém je označení pro lymfatický otok. Jedná se městnání lymfatické tekutiny – lymfy, ke kterému dochází při nedostatečnosti transportní funkce lymfatických cév. Velmi často k tomuto městnání dochází po operacích, po úrazech, pohmoždění, zánětlivém či parazitálním onemocnění, kdy dojde k uzavření lymfatických cest, což vede k blokádě lymfy, rozšíření lymfatických cest, nedomykavosti chlopní v lymfatických cévách a tím se zvyšuje její prospustnost do tkáně. V mezibuněčných prostorech kůže a podkoží pak zůstávají především makromolekulární látky a krevní proteiny. Po určité době se tyto proteiny v mezibuněčném prostoru rozpadají a přeměňují se na fibrinová vlákna, po nich pronikají do tkáně fibroblasty a dochází k fibróze a zpomalení toku lymfy, čemuž se odborně říká sekundární lymfedém. Sekundární lymfedém postupuje vždy od překážky periferně.

Primární lymfedém vzniká při vrozených vadách vývoje lymfatického systému. Může se projevit hned po narození, ale i kdykoliv během růstu. Jeho manifestaci podpoří větší zátěžový podnět nebo i sebemenší traumatizace. Primární lymfedém je do jisté míry dědičný a váže se většinou na ženskou populaci. Projevy primárního lymfedému pozorujeme nejčastěji na dolní končetině. Primárního lymfedém začíná vždy na periferii a postupuje k centru těla.

Stádia lymfedému:

  1. Latentní

Latentní stádium lymfedému charakterizují pouze subjektivní obtíže jako lehtání, pocit pnutí, tlaku, otok není primárně vidět. Dochází ke snížení transpostní kapacity, nicméně lymfedém je průkazný pouze lymfoscintigrafií.

  1. Reverzibilní

Obtíže v druhém stádiu lymfedému jsou pocity tíže, pnutí, ke kterým dochází hlavně večer nebo po námaze. Dochází již k mírnému prosáknutí lymfy pod kůži, ale po elevaci končetiny nebo přes noc potíže vymizí. Vhodnou terapií je manuální lymfodrenáž, která začínající problémy rychle odstraní.

  1. Ireverzibilní

Pokud klient ignoruje varovné signály při předešlém stádiu, je pravděpodobné, že tyto mírné potíže přejdou v trvalý otok, kdy je celý lymfatický systém přetížen. V tomto stádiu jsou potíže doprovázeny chronickými záněty, projevují se trofické změny v měkkých tkáních, kůže je chladná, bledá a postupně fibrotizuje. Sekundárně může dojít až k infekcím kůže a podkoží.

  1. Elefantiáza

Elefantiáza je onemocnění, kdy se lymfa prakticky nepohybuje, otoky jsou tak veliké, že se kůže a podkoží mění ve vazivo a tím dochází k omezení rozsahu pohyblivosti v kloubech, kůže je na pohled výrazně zvrásněná a připomíná “sloní nohu”. Tento stav je bohužel nevratný.

Terapie

Pro první tři stádia je jednou z nejúčinnějších metod manuální lymfodrenáž těla. Jde o velmi jemnou drenážní ruční techniku, která daným postupem hmatů a přítlaku rozproudí tok lymfy a odvede jí do příslušných mízních uzlin, kde se lymfa zpracuje, dále putuje do hlavních mízovodů, které ji vedou přes játra a ledviny do vylučovacího systému a tím se dostane její nadbytek z těla ven. Další možností jak ovlivnit lymfedém z pohledu fyzioterapie je aplikace kinesiotapu speciální technikou – lymfotapem. Tapovací páska svými elastickými vlastnostmi dokáže po přilepení ke kůži nadlehčit danou oblast a tím zvětšit prostor potřebný pro odvod přebytečné lymfatické tekutiny. Lymfotape vydrží přilepený na kůži několik dní a nijak neomezuje v pohybu.

        

.   

.   

.   

.   

Autor: Bc. Adéla Papoušková, Fyzioterra s.r.o., Praha

Zdroj: Vědomosti získané absolvováním certifikovaného kurzu Manuální lymfodrenáže těla, Praha