Nezařazené

Léčba patní ostruhy rázovou vlnou ve Fyzioterra, Praha 9

Patní ostruha

Ostruha kosti patní je funkční onemocnění krátkých svalů v plosce nohy. Označována bývá i jako entezopatie krátkých svalů plosky.  Toto onemocnění vzniká na principu přetížení svalů m. flexor digitorum brevis (krátký ohybač prstů), m. quadratus plantae (sval chodidlový) a m. abductor pollicis longus (dlouhý natahovač palce). Všechny tyto svaly se nacházejí v oblasti plosky, upínají se na patní kost a jejich funkcí je ohýbání prstů.  Komplikací bývá současné zánětlivé onemocnění tzv. aponeurosy plosky nohy, což je široký vazivový pruh, který začíná na patní kosti a paprskovitě se rozbíhá a upíná na všechny prsty nohy. Klienti s patní ostruhou trpí ze 75 % i zánětem okolí úponů jak svalů, tak i vazivovitého pruhu, což se označuje jako plantární fasciitida. Nezřídka toto onemocnění doprovází bolestivost Achillovy šlachy a rozvoj zánětu a ukládání vápníku i u jejího úponu na patní kosti zezadu.

Příčiny vzniku patní ostruhy

Důvodů, proč vzniká patní ostruha, je hned několik. Onemocnění vzniká vždy jako důsledek přetížení, nicméně existuje několik rizikových faktorů, které mohou rozvoj onemocnění ovlivňovat. Jde o strukturální změny v postavení patní kosti, vrozené deformity nohy (vyklenutí střední části nohy – Pes equinovarus congenitus), nadměrná zátěž při sportu umocněná nevhodnou obuví, decentrované postavení kotníku, kolenních, kyčelních kloubů a pánve.

Dlouhodobé přetěžování chodidel vede k vysokému napětí svalů plosky a okolních měkkých struktur, k ovlivnění struktury nožní klenby a všechny tyto faktory mají vliv na dynamiku chůze. V místě úponu plantární aponeurosy a krátkých svalů plosky dochází k hromadění produktů svalové práce (kyselina mléčná), které není krev schopná odplavit a zároveň dochází k hromadění vápníkových iontů, které způsobují kalcifikaci. Postupem času se z vápníkových iontů vytvoří hrbolek (ostruha), nicméně ostruha sama o sobě není bolestivá. Bolest způsobuje vznikající zánět v jejím okolí.

Projevy patní ostruhy

Prvním projevem onemocnění je bolest. Bolest klient pociťuje hlavně po ránu, při prvních několika krocích, postupně s delší chůzi bolest zpravidla ustupuje. Postupně však dochází k bolestivosti patní kosti i během dne a po zátěži. Patní kost je na pohmat bolestivá, může se objevit otok, začervenání, krepitace (praskání) nebo škubání. Bolest pochopitelně ovlivní stereotyp chůze, rozložení zatížení velkých kloubů a klient často nemůže na nohu ani došlápnout.

Konzervativní léčba patní ostruhy

Standartní konzervativní léčba u lékaře zahrnuje podávání nesteroidních antiflogistik či analgetik, ortoped většinou zvolí obstřik – aplikaci kortikosteroidů přímo do místa bolesti, které mají však nechvalně známé riziko rozvoje nekrózy šlach a ty jsou pak velmi náchylné na přetržení.

V některých případech se přistupuje k léčbě chirurgické, která spočívá v odstranění vápníkového výčnělku. Což bez následné fyzioterapie, nácviku opory chodidla, zatížení ostatních kloubů v pohybu a edukace prevence je relativně bezvýznamné, jelikož se obtíže vracejí.

Z pohledu fyzioterapie je nutné funkční vyšetření nohy jak při stoji, tak při chůzi. Z vyšetření vyplyne příčina potíží a léčba tak může být konkrétní. Součástí terapie je ovlivnění přetížených svalů technikami měkkých tkání, aby došlo k jejich relaxaci, nácvik tzv. Sensomotoriky, nácvik opory chodidla ve 4 bodech a postupné zapojení chodidla do dynamické zátěže. Zároveň je třeba naučit klienta správný stereotyp provádění pohybu při sportu nebo v práci. Vždy je třeba mít na paměti centrované postavení všech kloubů celé dolní končetiny a správnou oporu chodidla ve 4 bodech.

Léčba patní ostruhy rázovou vlnou

Využití účinků rázové vlny na tyto potíže je velmi efektivní a urychlí léčbu minimálně o polovinu. Aplikace fokusované rázové vlny na patní ostruhu zajistí rychlý přívod krve do postiženého místa. Krev nejen přivede kyslík, živiny, vitamíny a ostatní látky, ale zároveň odplaví škodliviny a zánětlivé katabolity, které se v místě drží a způsobují zánět a tedy bolest. Zároveň dojde k nastartování metabolismu, látkové výměny a hojení se tak urychlí hned několikrát, než by tomu bylo pouhou konzervativní léčbou. Následující aplikace radiální rázové vlny na patní ostruhu ovlivní veškeré svaly plosky nohy, svaly lýtkové, které mají funkční vztah k této oblasti a zamezí tak přenosu bolesti. Pro hloubkovou relaxaci je velice příjemnou procedurou aplikace V-actoru, který svaly intenzivně a hloubkově masíruje a ty se tak mohou ještě více uvolnit a dovolit krvi a lymfě odvádět škodliviny pryč z těla.

Léčbu patní ostruhy rázovou vlnou je vhodné opakovat 1× za týden, celkově se aplikuje 3×–4×. Při akutních potížích lze dobu léčby patní ostruhy rázovou vlnou zkrátit na 5 dní. Radiální rázová vlna je vhodná i jako doplňková metoda v období mezi terapiemi a můžeme ji použít 1× za 3–4 dny.

Fokus - Plantární fasciitida   Aplikace radiální rázové vlny - bolest Achillovy šlachy   Hlavice radial a fokus

Tejpování patní ostruhy

Pro dlouhodobý efekt je možné na postižené svaly aplikovat Kinesiotape. Terapeutická páska odlehčí vrchní vrstvu kůže a podkoží a krev s lymfatickou tekutinou budou mít opět větší prostor pro odplavení škodlivin. Tejpování neomezí chodidlo v pohybu a vy tak budete mít větší pocit jistoty při chůzi. Tejpovací páska vydrží nalepená několik dní, je možné se s ní sprchovat a volně pohybovat.

Taping Achillova šlacha 2   Taping lýtkový sval   Taping Achillova šlacha a lýtkový sval 1

Cena léčby patní ostruhy rázovou vlnou

počet terapií cena za 1 terapii
1 1.490 Kč

Cena zahrnuje ošetření fokusovanou i radiální rázovou vlnou, V-actorem a Kinesiotaping. První návštěva zahrnuje vyšetření zdarma a trvá 60 min. Každá další aplikace má trvání do 30 min. Pro generování rázové vlny používáme přístroj Duolith SD-1 Ultra od renomované švýcarské firmy STORZMEDICAL.

Navštivte naše moderní centrum fyzioterapie v Praze 9

Fyzioterra je nově otevřené moderní centrum fyzioterapie v Praze 9. Navštívit nás můžete na adrese Českobrodská 74, Praha 9 – Dolní Počernice.

MÁM DOTAZ > CHCI SE OBJEDNAT >

Více o problematice patní ostruhy a zánětů šlach čtěte:

Autor: Bc. Adéla Papoušková, Fyzioterra s.r.o., Praha

Zdroj: KOLÁŘ, P. et al., Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2012. ISBN: 978-80-7262-657-1., Praktické zkušenosti v diagnostice a terapii s využítím fokusováné rázové vlny (ESWT).