Nezařazené

Léčba erektilní dysfunkce rázovou vlnou ve Fyzioterra

Erekce bývá považována za symbol mužské vitality. Je to děj, během kterého dochází k naplnění penisu krví a to díky topořivým tělesům, která jsou tvořena houbovitou erektilní tkání. Pro správný průběh je potřeba, aby fungovala celá řada cévních, nervových a psychických pochodů.

Erekce je často považována za tzv. barometr mužského zdraví, jelikož je to právě erektilní dysfunkce, která bývá prvním příznakem poruch a onemocnění především kardiovaskulárního systému.

Co je erektilní dysfunkce?

Erektilní dysfunkce je nejčastější sexuální poruch u mužů a je definována jako trvalá či opakovaná neschopnost udržet penis v dostatečné tuhosti a po dostatečnou dobu nutnou pro kvalitní pohlavní styk. Příležitostné selhání nehraje roli, stejně jako nedosažení erekce po požití alkoholu, při nechuti k sexu, či nevhodných podmínkách. Odborníci označují poruchu erekce za diagnózu, pokud muž nedosáhne erekce ve 25 % pokusů. V ČR trpí erektilní dysfunkcí zhruba 54 % mužů ve věku 35-65 let. Erektilní dysfunkce neohrožuje primárně postiženého muže na životě, nicméně má velký vliv na fyzické a psychické zdraví a především ovlivňuje kvalitu života.

Příčiny a projevy erektilní dysfunkce

Důvody poruch erekce by se daly označit za biopsychosociální. Problémy s erekcí velmi často souvisí i s kardiovaskulárním onemocněním a výskytem karcinomu prostaty nebo konečníku recta. U starších mužů většinou nejsou poruchy erekce spojené s psychickým stavem. Psychogenními příčinami poruch erekce trpí spíše mladí muži. U starších se jedná často o sekundární projev úzkostí, strachu nebo deprese.

K erektilní dysfunkci může dojít také sekundárně po traumatu, nebo prodělané operaci v oblasti pánve.

Muži, postižení touto poruchou, zároveň často trpí vysokým krevním tlakem, jsou diabetici, léčí se s některou další poruchou kardiovaskulárního systému nebo užívají léky. Mezi léky, které mohou ovlivnit funkci erekce, patří některé léky “na vysoký tlak”, jsou to především beta blokátory a diuretika, nesteroidní protizánětlivé léky, benzodiazepiny a antidepresiva.

Rizikové jsou i tzv. sociální drogy, jako alkohol, marihuana, nikotin a kokain.

60 % poruch erekce je označováno jako vaskulární. Jedná se tedy o poruchu prokrvení, ve smyslu nedokrvení.

Léčba problémů s erekcí

Prvním krokem ke správné léčbě, a zároveň i prevenci, je úprava životního stylu, revize užívaných léků, používání speciálních podtlakových přístrojů a návštěva psychologa. Urolog často předepíše léky, které by měly stav zlepšit. Jako další na řadu přichází aplikace vazoaktivní látky, která zlepšuje prokrvení a pomáhá tak dosažení erekce. V případě potřeby si injekce po zaškolení muž aplikuje do topořivých těles sám. Metodou léčby je i implantace penilní protézy. Penilních protéz je hned několik. Některé pracují na hydraulickém podkladu, jiné udrží neustálou erekci.

Léčba erektilní dysfunkce rázovou vlnou

Rázová vlna se k léčbě poruch a zlepšení erekce využívá v případě, jde-li o poruchu vaskulární, tedy z důvodu nedokrvení. Aplikace fokusované rázové vlny má výrazný biostimulační účinek. Dochází k růstu nových cév stimulací endotelového růstového faktoru. Výsledkem je výrazné zlepšení hemodynamiky penisu. Aplikace se provádí 1× týdně, celkově se doporučuje 6-12 aplikací. Efekt léčby poruch erekce rázovou vlnou je rychlý a především dlouhodobý. Terapie rázovou vlnou je bezbolestná procedura, která trvá cca 40 min.

MÁM DOTAZ > CHCI SE OBJEDNAT >

Jak zlepšit erekci?

Navštivte naše moderní centrum fyzioterapie Fyzioterra s.r.o. na adrese Českobrodská 74, Praha 9 – Dolní Počernice.

Léčba erektilní dysfunkce probíhá pomocí rázové vlny z přístroje špičkového švýcarského výrobce STORZ MEDICAL. Přístroj  DOULITH® SD1 Ultra generuje oba typy vln. Pro léčbu erektilní dysfunkce se používá pouze Fokusovaná rázová vlna.

Cena léčby erektilní dysfunkce rázovou vlnou

Cena léčby erektilní dysfunkce zahrnuje aplikaci fokusované rázové. Celá první návštěva potrvá zhruba 60 min. Každá další terapie zabere max 40 min.

počet terapií cena za 1 terapii
1 2.000 Kč
CHCI SI REZERVOVAT TERMÍN >

Autor: Bc. Adéla Papoušková, Fyzioterra s.r.o., Praha

Zdroj:

ŠRÁMKOVÁ, Taťána, Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba. 1. vydání. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4453-7

Praktické zkušenosti v diagnostice a terapii s využítím fokusováné rázové vlny (ESWT).