Nezařazené

Jak správně stát?

Stoj a sed jsou i přes všechny jejich varianty dynamické děje. Znamená to, že ikdyž to tak navenek nevypadá, svaly pracují, vazy stabilizují a mozek vše hlídá. Špatný stoj nebo sed mohou zapříčinit mnoho potíží a stejně tak jejich správné a vhodné varianty od potíží pomoci. V dnešní době mnoho lidí trpí nevhodnou plohou při práci, ve škole, doma při odpočinku a sami sobě tak komplikují život. Jak by správný stoj měl vypadat?

Správný stoj

Jak už jsem zmínila výše, stoj je dynamický děj, který zapojuje do práce skoro všechny svaly a ostatní měkké struktury těla. Správný stoj, tzv, dynamický stoj, začíná u chodidel. Chodidlo je velmi důležitá část těla, nejen díky jeho stavbě a funkci nožních kleneb, ale součástí kůže chodidel jsou proprioceptory, receptory, které snímají povrch pod námi a všechny informace, které o něm zjistí, posílají nahoru do center mozku určených k jejich rozpoznání. Po vyhodnocení mozek nastaví napětí všech svalů, šlach a vazů v těle tak, aby nedošlo k jeho poškození. Tato funkce je důležitá především pro chůzi.

Ideální opora chodidla při stoji závisí na 4 BODECH: bod pod kloubem palce, pod kloubem malíčku a dva body ze strany paty. Tyto 4 body by měly být vždy rovnoměrně zatíženy, aby nedocházelo k přetěžování šlach prstů nebo naopak velkému tlaku na patu. Prsty by měly být jen volně položené na podložce.

Jak jdeme po těle výše, dostáváme se do oblasti kotníkůkolen a kyčlí. Všechny tyto velké klouby by měly být LEHCE pokrčeny. A to proto, že pokud se v kloubech propneme, celá váha těla se jakoby opře do kostí, chrupavek a vazů, které klouby drží a stabilizují a tímto dlouhodobým přetěžováním je můžeme poškodit a mohou se později rozvinout nepříjemné artrotické změny. Pokrčení kloubů naopak zapojí svaly a šlachy a ty na sebe převezmou velký díl tíhy těla a nebude docházet k přetěžování.

Hrudník by měl při správném stoji sedět přesně nad pánví. Společně totiž tvoří trupový válec, který je nutné zajistit pro správnou funkce hlubokých svalů, tzv. hlubokého stabilizačního systému páteře. Jeho aktivita je nezbytně nutná pro správnou funkci celého těla.

Správné postavení hrudníku zaručí i vhodné zakřivení páteře, její napřímení a funkční pohotovost.

Ramena se při stoji snažíme roztáhnout do šířky, co nejvíce od sebe. Zapoměňte na známý stoj s lopatkami u sebe, vystrčeným hrudníkem a chodidly u sebe. Ten se hodí spíše do tělocvičny na hodinu gymnastiky. K obyčejnému stoji samozřejmě není zapotřebí aktivita horních končetin, ale při práci pravděpodobně každý hýbe rukama. Nicméně pohyb horní končetinou zavisí na pohybu ramenních pletenců a postavení lopatek. Nejvhodnější metodou, jak se naučit správně používat horní končetiny a zaktivovat hluboký stabilizační systém páteře je cvičení DNS dle Koláře.

Poslední a velmi důležitou součástí správného stoje je postavení hlavy. Hlava je pomerně těžká a proto se často stává, že svaly, které ji mají za úkol držet ve správné poloze, se unaví a uleví si a tak se hlava dostane do jiné, nevhodné polohy a začíná tak koloběh přetížení svalů hlavy a krční páteře. Pokud se soustředíme na postavení hlavy, je jednoduchou pomůckou, jak ji udržet v ideální poloze, soustředit se na pocit, jako když chcete vyrůst, vytáhnout se z páteře za temenem hlavy, snažit se temenem hlavy opřít o strop nebo jakkololiv Vám to přijde srozumitelné. Tato tendence zajistí napřímení krční páteře, napřímení ve smyslu správného zakřivení, tedy krční lordózy, nechceme mít krční páteř úplně rovnou. Tímto jednoduchým pohybem se i brada zasune lehce směrem ke krku a nebude docházet k přetížení předních krčních svalů.

Tento dynamický stoj zle využít nejen při práci, ale i například při tréninku, při domácích pracech, vaření,… Sami uvidíte, že jakmile se takto “srovnáte”, pocítíte velkou úlevu.