ZDRAVÍ

Golfový či oštěpařský loket

Mediální epikodylitida humeru neboli golfový loket je postižení svalů ohýbajících zápěstí a prsty. Tzv. flexory zápěstí začínají na malíkové straně loktu a upínají se až do oblasti za zápěstím a jdou až do prstů. Často se postižení rozšíří i na m. pronator, který zápěstím i loktem rotuje směrem dolů.

Příčiny onemocnění

Golfový loket je klasickým onemocněním z přetížení. Velmi často těmito problémy trpí lidé manuálně pracující, učitelé, kancelářská povolání, atd. Pokud je na tyto svaly kladena větší zátež, než jsou schopné udržet, dojde k jejich přetížení a tyto svaly začnou bolet. Přetížené svaly začnou hypertrofovat, což znamená, že se zvětší objem svalových vláken, na úkor prokrvení a proudění lymfy. Dochází k městnání škodlivin, laktátu a jiných metabolitů, které krev není schopna díky zvětšenému objemu odplavit a stejně tak se v místě úponů svalů hromadí přebytečná lymfatická tekutina. Pokud je tento stav dlouhodobý, ve tkáni se může začít tvořit zánět.

Neméně častou příčinou těchto potíží jsou i přenesené bolesti z oblastí ramen, krční a hrudní páteře a proto je nutné tyto dva faktory v diagnostice rozlišit. Je třeba také vyloučit postižení n. ulnaris, který touto oblastí prochází. Nicméně jeho postižení může být jak příčinou tak i důsledkem.

Projevy onemocnění

Hlavním klinickým projevem je bolest. Oblast loktu bolí především při zátěži, při zvedání těžkých břemen, psaní na počítači, ale i při podání ruky. Potíže se projeví rychlejší únavou svalů, později bolestivostí po zátěži a nakonec i v klidu. V akutním stádiu dojde k otoku a možnému zarudnutí. Chronické přetížení s sebou nese i postižení okolních svalů a měkkých tkání. Nalézáme trigger pointy i v oblasti svalů ramene, krku, hrudní páteře. Svaly předloktí u úponu jsou ve velkém napětí a na dotek jsou citlivé.

Léčba

Zřídka je onemocnění v takovém stadiu, že je třeba přistupovat k operační léčbě. Konzervativní léčba při návštěvě lékaře představuje protizánětlivý lék, ledovat a klid.

Z pohledu fyzioterapie je třeba především podstoupit komplexní kineziologické vyšetření, které odhalí příčinu potíží a následná péče nejen vyřeší akutní problém, ale i naučí klienta jak se v budoucnu těmto problémům vyhnout. V první řadě je třeba uvolnit spasmy a trigger pointy ve svalech, které by mohly potíže reflexně ovlivňovat. Fyzioterapeut by se neměl zaměřit pouze na oblast loktu, ale vždy je třeba ovlivnit i oblasti, které mají s loktem funkční vztah. Tedy krční, hrudní páteř, celý ramenní pletence a paži jako celek. Velmi často nacházíme svalové dysbalance v okolí lopatky, která není správně centrována a tím dochází reflexně k přetížení oblastí ramen, loktů a zápěstí.

Subjektivní potíže odeznívají v řádu týdnů, až měsíců.

Edukací měkkých technik, které může klient provádět sám, strečingu, centrace ramene a lopatky a správného zatěžování celé oblasti je zaručeno, že se tyto potíže nebudou vracet.

Léčba s použitím rázové vlny

Využití účinků rázové vlny na tyto potíže je velmi efektivní a urychlující léčbu minimálně o polovinu. Aplikace fokusované rázové vlny zajistí rychlý přívod krve do postiženého místa. Krev nejen přivede kyslík, živiny, vitamíny a ostatní látky, ale zároveň odplaví škodliviny a zánětlivé katabolity, které se v místě drží a způsobují bolest. Zároveň dojde k nastartování metabolismu, látkové výměny a hojení se tak urychlí hned několikrát, než by tomu bylo pouhou konzervativní léčbou. Následující aplikace radiální rázové vlny ovlivní výše zmíněné svaly oblasti krku, ramen, hrudní páteře, které mají funkční vztah k oblasti loktu a zamezí tak přenášení bolesti. Pro hloubkovou relaxaci je velice příjemnou procedurou aplikace V-actoru, které svaly intenzivně namasíruje a ony se tak mohou ještě více uvolnit a dovolit krvi a lymfě odvádět škodliviny pryč z těla.

Aplikace fokusované rázové vlny - golfový\oštěpařský loket    Taping při přetížení flexorů zápěstí - golfový\oštěpařský loket

Terapii rázovou vlnou je vhodné opakovat 1x za týden, celkově se aplikuje 3x-4x. Při akutních potížích lze dobu aplikace zkrátit na 1x za 5 dní. Radiální rázová vlna je vhodná i jako doplňková metoda v období mezi terapiemi a můžeme ji použít 1x za 3-4dny.

Pro dlouhodobý efekt je možné na postižené svaly nalepit Kinesiotape. Terapeutická páska odlehčí vrchní vrstvu kůže a podkoží od spodnějších obalů svalu a krev s lymfatickou tekutinou budou mít opět větší prostor pro odplavení škodlivin.

Autor: Bc. Adéla Papoušková, Fyzioterra s.r.o., Praha

Zdroj: KOLÁŘ, P. et al., Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2012. ISBN: 978-80-7262-657-1., Praktické zkušenosti v diagnostice a terapii s využítím fokusováné rázové vlny (ESWT).