Sensomotorická stimulace

Metodu sensomotorické stimulace začal používat prof. Janda ve spolupráci s M. Vávrovou. Tato metoda má za úkol propojit a zlepšit spolupráci tzv. aferentních a eferentních drah. Tyto dráhy pracují jedny jako informační zdroj pro mozek a druhé vedou informace z mozku ke postižené částo těla a mají za úkol optimalizovat svalovou koordinaci při poruše. Pokud dojde k porušení jakékoliv části těla, dojde i k utlumení svalové činnosti a tím i k útlumu svalové koordinace. Tato metoda se nejčastěji používá při poranění kotníku, kolena, ale i horních končetin.