Rázová vlna

Rázové vlny jsou vysokoenergetické zvukové vlny, které přirozeně vznikají např. při bouřce či letu letadla. Při překonání zvukové bariéry dojde k “výbuchu”, který v sobě skrývá velkou energii. V lékařském světě se terapie rázovými vlnami používá již od roku 1980. Nejprve se rázové vlny požívaly k rozbíjení ledvinových kamenů, ale díky dlouhým letům výzkumu a moderní technologii, můžeme dnes s úspěchem používat rázovou vlnu k léčbě bolestivých oblastí těla. Mezi hlavní účinky rázové vlny patří biostimulace, urychleni procesu hojení, zrychlení metabolismu, zlepšení krevního oběhu a stimulace tvorby nových cév. Poškozená tkáň tak mnohem rychleji regeneruje a její kompletní zhojení je zkráceno na minimum.