Radiální rázová vlna

Radiální rázová vlna vzniká na mechanickém principu. V hlavici přístroje se pohybuje projektil, který naráží do koncovky pneumatickou silou. Vzniklá energie se přenáší dále do těla, konkrétně do vrchních částí vazivové a myoskeletální tkáně. Energetický paprsek má rozbíhavou tendenci, nejlépe se tedy uplatní na povrchových tkáních. Hloubka průniku (max 6 cm) a intenzita vlny závisí na použitém aplikátoru.