METODY

Cvičení na BOSU®

Bosu® Balance Trainer je poměrně nová cvičební pomůcka, která si rychle našla své místo nejen v praxích fyzioterapeutů, ale dostává se jí obliby i v prostorách posiloven, ve fitness centrech a využívá se i při tréninku ve světových sportovních klubech. Jde o tzv. “půlbalón”, který má zespodu platformu. Tento jedinečný tvar dolovuje mnohonásobně větší využití, než je tomu u ostatních cvičebních pomůcek.

Stabilizace kolene pomocí BOSUVzhledem k vyboulenému tvaru BOSU® míče, je tato pomůcka ideální pro nácvik i zdokonalování stability těla. Cvičení na BOSU® by mělo probíhat na boso, jelikož jemné receptory v plosce nohou (proprioceptory) snímají tvar, náklon, strukturu povrchu, pro kterém chodíme a všechny tyto informace posílají dále nervovými drahami do mozku, který musí na tyto odchylky reagovat nastavením adekvátního svalového a vazivového napětí tak, aby při změně povrchu či pohybu, nedošlo k pádu. Tato funkce stability závisí i na schopnosti aktivovat tzv. hluboký stabilizační systém páteře, na správném fungování sluchového i zrakového aparátu a na celkovém stavu pohybového aparátu každého z nás. Schopnost udržet stabilitu se ztrácí např. při úrazu, po operacích, při onemocnění zrakového či sluchového orgánu, při  určiých neurologických onemocněních. Sníženou schopnost stabilizace těla může zapříčinit i bolest dolních končetin v jakékoliv úrovni, cukrovka a s ní spojená neuropatie, nedostatek pohybu, sedavé zaměstnání, ale i přibívající věk.

BOSU® míč představuje ideální labilní plochu pro nácvik stabilizace těla. Už jen samotný stoj na míči donutí tělo vyrovnat se s nestabilní podložkou a svaly, vazy, klouby a ostatní struktury musí reagovat. Aby nedocházelo k přetěžování, je základním cvikem na BOSU® míči tzv. “aktivní stoj”. Tento stoj představuje polohu ideální pro zatížení velkých kloubů, získání stability a aktivaci hlubokého stabilizačného systému. Jedná se o stoj na boso, s mírně pokrčenými koleny, kyčlemi, napřímenou páteří, hlava směřuje spíše za temenem a brada je lehce přitažená k páteři (jakoby Vás někdo vytáhl nahoru za provázek). Ramena se snažíme roztáhnout do šířky, ruce volně.  Tento cvik je základem pro všechna ostatní cvičení na BOSU® ve stoji.

Opora chodidla na BOSUBOSU® Balance trainer se dá využít i jako pomůcka pro nácvik došlapu, přenesení váhy a správného stereotypu chůze. tomuto druhu cvičení se říká sensomotorická stimulace. Tato cvičení se využívají především po úrazech, distorzích kotníků a kolen, či po operacích velkých kloubů či chodidla. Pokud došlo k úrazu či operaci na horní končetině, BOSU® míč se dá jenoduše obrátit, vzniká tak další plocha pro nácvik zatížení paže, ruky nebo celého trupu a ochablé svaly rychleji vrátit do původní síly a správné funkce. S BOSU® míčem se velmi efektivně cviči i při funkčních poruchách, přetížení či chronických bolestech zad, jelikož právě v zatížení se tělo chová často neefektivně a při pohledu na chování těla při zátěži se snadněji odhalí příčina.

S využitín BOSU® Balance traineru se dá efektivně posilovat celé tělo, záleží jen na poloze, kterou zvolíte. Nicméně pro správné provádění cviků je zásadní dodržovat pokyny fyzioterapeuta a dbát na správnou polohu a postavení všech segmentů. BOSU® se dá využít také jako pomůcka pro aerobní trénink.

Kdy je vhodné použít BOSU®?

  • poúrazové, pooperační stavy
  • distorze kotníku, kolen
  • “vyskakující” kolena/ lokty
  • nestabilita kloubů
  • hypermobilita
  • poruchy stability
  • nejistota při chůzi, stoji
  • oslabení hlubokých stabilizačních svalů
  • bolesti zad
  • plochonoží

Autor: Bc. Adéla Papoušková, Fyzioterra s.r.o., Praha

Zdroj: Vědomosti získané absolvováním certifikovaného kurzu BOSU®Core, Praha