ZDRAVÍ

Co je fyzioterapie

Fyzioterapie je poměrně mladý zdravotnický obor, zabývající se diagnostikou, terapií funkčních poruch pohybového aparátu, ale stejně tak i jejich prevencí. Zároveň je snahou fyzioterapie co nejvíce omezit dopad jakéhokoliv onemocnění či úrazu na psychickou i sociální stránku. Proto je velmi důležité, aby byl pohled na klienta vždy individuální. Fyzioterapie je součástí celostního lékařství, což znamená, že je třeba zajistit komunikaci a kooperaci s lékaři z oborů jako ortopedie, neurologie, gynekologie, chirurgie, ale i s psychoterapeuty a interními lékaři.

Fyzioterapeut

V České Republice nabízí studium fyzioterapie hned několik fakult Univerzity Karlovy v Praze, v Olomouci jsou to dvě fakulty na Univerzitě Palackého, v Brně Masarykova Univerzita a Západočeská Univerzita v Plzni. Fyzioterapeut musí být vysokoškolsky vzdělaný a to buď v bakalářském nebo magisterském studijním programu. Pro samostatnou činnost je třeba splnit několik požadavků a získat tak Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Předpokladem pro úspěšnou léčbu klienta je vždy komplexní přístup. Pokud se terapeut, ale i lékař, omezí pouze na místo “bolesti či obtíží”, často to nevede ke zdárnému cíli a následná úleva je pouze dočasná. Je třeba mít na paměti, že lidské tělo pracuje jako jeden celek, proto je nutné brát vždy ohled na všechny soustavy společně. Vnitřní orgány a jejich onemocnění se vždy projeví na pohybovém aparátu, na kůži, ale i na psychice a chování. Stejně tak např. úraz nohy se projeví na postavení páteře, zatížení ostatních kloubů a celkové nepohodě a to má vliv na držení těla a celkový pohybový projev klienta.

Fyzioterapie je nezřídka zaměňována a omezována na rozcvičení po úrazu, masáže a fyzikální terapii (magnety, proudy, ultrazvuk,…). V dnešní praxi se bohužel až příliš často setkáváme s neosobním přístupem jak lékaře, tak i ostatního personálu a léčba je omezena na fyzikální terapii, 6x cvičení a ultrazvuk na postižené místo, ať už Vás trápí cokoliv. S tímto přístupem se setkáváme spíše ve státních zdravotnických zařízeních, kde jde především o kvantitu a kvalita se vytrácí.

Pro koho je fyzioterapie vhodná?

  • pro každého, komu záleží na stavu jeho těla a chce se sám podílet na jeho zlepšení
  • pro každého, kdo trpí bolestmi a obtížemi pohybového aparátu, akutními i choronickými
  • pro každého po úrazu, operaci či jiném zásahu do těla
  • pro každého sportovce, který se chce vyhnout přetížení a následnému poranění
  • pro každého, kdo trpí v zaměstnání nevhodnou polohou těla nebo nevhodným zatížením
  • pro každého, kdo se chce naučit, jak si může pomoci od bolesti sám
  • pro každého, koho zajímá, jak tělo funguje a jak zlepšit svůj aktuální zdravotní stav
  • pro každé dítě, které trpí zvýšenou zátěží ve škole, či při sportu
  • pro každého dospívajícího, kterého trápí bolesti zad a nevhodné držení těla
  • pro každého, kdo je příliš psychicky zatížen a trpí nadměrným stresem

Autor: Bc. Adéla Papoušková, Fyzioterra s.r.o., Praha