ZDRAVÍ

Bolesti krční páteře

Krční páteř je nepohyblivější úsek páteře, skládá se ze 7 obratlů, její přirozené zakřivení tvoří krční lordóza a je jednou z oblastí nejvíce trpících bolestí. Vedle vrozených vad zakřivení páteře trpí krční páteř potížemi vyvolanými úrazem, neurologickým původem, atd. My se budeme zabývat problematikou funkčních poruch této oblasti.

Příčiny potíží

Krční páteř je funkčně velmi složitá oblast, jelikož se do ní mohou projevovat přenesené bolesti z hlavy, ramenních pletenců, paží a hrudní páteře, ale stejně tak i naopak je krční páteř schopna svými obtížemi ovlivnit ty ostatní. Velmi častou příčinou bolesti krční páteře jsou bolesti z přetížení. K přetížení může dojít při sportu, nevhodné poloze při práci či odpočinku, ale i dlouhodobém působení stresu a celkově psychické nepohody. Ať už jsou příčiny jakékoliv, nejčastějším zdrojem bolesti je svalové dysbalance. Pokud jsou svaly v oblasti hlavy a krku v neustálém napětí, dochází k jejich přetěžování a postupné svalové hypertonii. Vysoké napětí svalových vláken má za následek zvětšení jejich objemu, čímž dojde k omezení průtoku krve a lymfy a ve svalech se začínají usazovat produkty svalové práce jako kyseliny, laktát, apod. Překyselený sval nemůže již nadále pracovat, jak by měl a dochází k zapojení svalů okolních, které by tuto práci primárně vykonávat neměly. Pokud nedojde ke změně polohy, uvolnění či jiné regenerační činnosti, tento proces se několikrát opakuje a celá oblast se tak dostává do disharmonie. Napnuté svaly pochopitelně začnou ovlivňovat i obratle, ke kterým jsou připojené, ostatní měkké struktury se také dostávají do hypertonu, což má za následek bolest, blokádu obratlů a tedy funkční poruchu.

Projevy potíží

Prvním projevem těchto obtíží bývá bolest. Bolest se může projevovat přímo v oblasti krku, ale stejně tak se vyskytuje reflexně v oblasti ramen, hlavy, hrudníku, paží, atd. Dalším častým projevem nerovnováhy je omezení pohyblivosti krční páteře, někdy doprovázena bolestí. Bolest v této oblasti vede často k psychickým obtížím, vyšší nervozitě a celkovému podráždění. Nerovnováha v oblasti krční páteře vede často k rozvoji tzv. tenzní bolesti hlavy.

Léčba

Léčba bolestí krční páteře spočívá především v podrobném kineziologickém vyšetření, které odhalí možné příčiny obtíží a zároveň vyloučí možný úraz nebo neurologický původ. Důkladně se vyšetřuje i oblast ramenních pletenců, lopatek, hrudní páteře, atd. Prvním krokem je vždy ovlivnění měkkých tkání, které jsou nejčastějším původcem potíží. Při vyšetření nacházíme trigger pointy v oblasti trapézových svalů, krátkých extensorů šíje, kývačů hlavy, zvedače lopatky a to většinou jednostranně. Velmi často nacházíme nefunkční hluboký stabilizační systém páteře. Pokud při vyšetření narazíme na blokádu, nezřídka dojde k jejímu samovolnému uvolnění po ošetření měkkých tkání a svalů, které ji způsobily, není vždy nutné hned přistupovat k manipulaci či mobilizaci. Častým “křupáním” jakýchkoliv kloubů dochází ke zvětšení elasticity jejich vazů a klouby se tak stávají nestabilními. Tělo se tedy pak brání vytvořením dalších blokád nad nebo pod tímto místem v oblasti páteře.

Dalším podstatným krokem v terapii je edukace klienta ke cvičení, které navrátí svaly do správného způsobu zapojování se do pohybu, aby nedocházelo k návratu potíží v budoucnu. Vhodné je také naučit klienta jak správně sedět při práci, zátěži při sportu a jiných běžných denních činnostech. Velmi oblíbenou metodou je cvičení DNS dle Koláře, které naučí klienta zapojit do zatížení hluboký stabilizační systém páteře. Jeho včasná a správná aktivita je zárukou správného provedení jakékoliv činnosti bez rizika poškození pohybového aparátu.

Léčba pomocí rázové vlny

Radiální rázová vlna je v problematice funkčních poruch pohybového aparátu nenahraditelná metoda rychlé a efektivní léčby. Do přetížených svalů či svalových skupin je ve velmi krátkém čase dopraveno velké množství krve a lymfatické tekutiny, které mají za úkol nejen přivést do tkáně živiny a kyslík, ale zároveň s sebou odplavují kyseliny a metabolity, které se v přetížených svalech drží a tím způsobují bolest. Svaly jsou velmi rychle prokrveny, dojde k nastartování metabolismu, látkové výměny a svalová regenerace je urychlena hned několikrát, než by tomu bylo bez její pomoci. Následnou aplikací V-actoru svaly dostanou velmi intenzivní a hloubkovou vibrační masáž, která je ještě více uvolní a zregeneruje.

Mobilizace krční páteře   Techniky měkkých tkání - protažení trapézového svalu vlevo    Aplikace radiální rázové vlny na trapézové svaly   Aplikace V-actoru na trapézové svaly

Radiální rázová vlna je metoda moderní fyzioterapie, která nemá vedlejší účinky a je neinvazivní. Aplikaci lze provádět 1x za 2-3 dny.

Taping pro uvolnění bolesti trapézových svalů    Taping pro uvolnění bolesti krční páteře

Pro delší efekt terapie je vhodné doplnit léčbu aplikací Kinesiotapu. Terapeutická páska odlehčí a uvolní vrchní vrstvu kůže a podkoží od spodních, čímž zvětší prostor pro krev a lymfu, které budou moci měkké tkáně regenerovat i několik dní po terapii.


Autor: Bc. Adéla Papoušková, Fyzioterra s.r.o., Praha

Zdroj: KOLÁŘ, P. et al., Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2012. ISBN: 978-80-7262-657-1., Praktické zkušenosti v diagnostice a terapii s využítím fokusováné rázové vlny (ESWT).