Nezařazené

Bolesti hrudní páteře

Hrudní páteř tvoří 12 obratlů, její přirozené zakřivení tvoří hrudní kyfóza a je jednou z oblastí nejvíce trpících bolestí. Hrudní páteř je nedílnou součástí celého trupu a trup jako takový tvoří dynamický a posturální celek, který svou složitostí dává příležitost k nemalým obtížím. Je třeba mít na paměti, že hrudní páteř v sobě funkčně skrývá také kardiovaskulární systém (srdce a plíce), část trávicího systému, funkčně je spojen s ramenním pletencem, krční páteří, bederní oblastí páteře a častou příčinou potíží bývá jeho spojení s žebry. Vedle vrozených vad zakřivení páteře, potížemi vyvolanými úrazem nebo neurologickým původem, strukturálními změnami, poruchami funkce vnitřních orgánů, atd…, častější příčinou akutních bolestí jsou funkční poruchy. Nicméně vždy je třeba mít na paměti i poruchy způsobené reflexně z ostatních funkčně spojených oblastí.

Příčiny potíží

Hrudní páteř je funkčně velmi složitá oblast, jelikož se do ní mohou projevovat přenesené bolesti z hlavy, ramenních pletenců, paží a bederní páteře, vnitřních orgánů, ale stejně tak i naopak může hrudní páteř svými potížemi ovlivnit ty ostatní. Velmi častou příčinou bolesti hrudní páteře jsou bolesti z přetížení. K přetížení může dojít při sportu, nevhodné poloze při práci či odpočinku, ale i dlouhodobém působení stresu a celkově psychické nepohody. Ať už jsou příčiny jakékoliv, nejčastěji bolest způsobují svalové dysbalance.

Pokud jsou svaly v oblasti trupu v neustálém napětí, dochází k jejich přetěžování a postupné svalové hypertonii. Vysoké napětí svalových vláken má za následek zvětšení jejich objemu, čímž dojde k omezení průtoku krve a lymfy a ve svalech se začínají usazovat produkty svalové práce jako kyseliny, laktát, apod. Překyselený sval nemůže již nadále pracovat, jak by měl a dochází k zapojení svalů okolních, které by tuto práci primárně vykonávat neměly. Pokud nedojde ke změně polohy, uvolnění či jiné regenerační činnosti, tento proces se několikrát opakuje a celá oblast se tak dostává do disharmonie. Napnuté svaly pochopitelně začnou ovlivňovat i obratle a žebra, ke kterým jsou připojené, ostatní měkké struktury se také dostáváají do hypertonu, což má za následek bolest, blokádu obratlů nebo žeber a tedy funkční poruchu.

V praxi se setkáváme s tzv. posturální kyfózou, což je označení pro zvětšenou hrudní kyfózu, která je častou příčinou bolestí zad. Jde o funkční poruchu v důsledku vadného držení těla.

 

Projevy potíží

Prvním projevem těchto obtíží je bolest. Bolest se může projevovat přímo v oblasti hrudníku, ale stejně tak se vyskytuje reflexně v oblasti ramen, hlavy, beder, paží, pánve atd. Dalším častým projevem nerovnováhy je omezení pohyblivosti hrudní páteře, někdy je pohyb doprovázen bolestí. Bolest v této oblasti vede často k psychickým obtížím, vyšší nervozitě a celkovému podráždění. Pokud dojde k blokádě žebra, častým projevem bývá bolest jak na přední straně hrudníku, tak i vzadu na páteři. Označuje se jako bolest při “průstřelu”. Klient trpí bolestí při nádechu, či výdechu, jelikož mezižeberní svaly jsou zároveň svaly dechovými.

Léčba

Léčba bolestí hrudní páteře spočívá především v podrobném kineziologickém vyšetření, které odhalí možné příčiny obtíží a zároveň vyloučí možný úraz nebo neurologický původ. Důkladně se vyšetřuje i oblast ramenních pletenců, lopatek, bederní a krční páteře, atd. Prvním krokem je vždy ovlivnění měkkých tkání, které jsou nejčastějším původcem potíží. Při vyšetření nacházíme trigger pointy v oblasti trapézových svalů, krátkých extensorů šíje, kývačů hlavy, zvedače lopatky a to většinou jednostranně. Hypertonus vykazují i svaly podél páteře a to především její extensory, svaly udržující páteř v napřímení. Pokud při vyšetření narazíme na blokádu obratlů či žeber, velmi často dojde k jejímu samovolnému uvolnění po ošetření měkkých tkání a svalů, které ji způsobily, není tedy vždy nutné hned přistupovat k manipulaci či mobilizaci. Častým “křupáním” jakýchkoliv kloubů dochází ke zvětšení elasticity jejich vazů a klouby se tak stávají nestabilními. Tělo se tedy pak brání vytvořením dalších blokád nad nebo pod tímto místem v oblasti páteře. Blokády mohou vznikat do všech směrů, rotací a při postižení žeber se jedná o blokády do nádechu nebo výdechu.

Dalším podstatným krokem v terapii je edukace klienta ke cvičení, které navrátí svaly do správného způsobu zapojování, aby nedocházelo k návratu potíží v budoucnu. Vhodné je také naučit klienta jak správně sedět při práci, zátěži při sportu a jiných denních činnostech. Velmi osvědčenou metodou je cvičení DNS dle Koláře, které naučí klienta zapojit do zatížení hluboký stabilizační systém páteře, jehož podstatná část je právě v oblasti trupu. Jeho včasná a správná aktivita je zárukou správného provedení jakékoliv činnosti bez rizika poškození pohybového aparátu.

Léčba pomocí rázové vlny

Radiální rázová vlna je v problematice funkčních poruch pohybového aparátu nenahraditelná metoda rychlé a efektivní léčby. Do přetížených svalů či svalových skupin je ve velmi krátkém čase dopraveno velké množství krve a lymfatické tekutiny, které mají za úkol nejen přivést do tkáně živiny a kyslík, ale zároveň s sebou odplavují kyseliny a metabolity, které se v přetížených svalech drží a tím způsobují bolest. Svaly jsou velmi rychle prokrveny, dojde k nastartování metabolismu, látkové výměny a svalové uvolnění a regenerace jsou urychleny hned několikrát, než by tomu bylo bez její pomoci. Následnou aplikací V-actoru svaly dostanou velmi intenzivní a hloubkovou vibrační masáž, která svaly ještě více uvolní a zregeneruje.

      

   

Radiální i fokusovaná rázová vlna jsou metody moderní fyzioterapie, které nemají vedlejší účinky a jsou neinvazivní. Aplikaci lze provádět 1x za 2-3 dny.

Pro delší efekt terapie je vhodné doplnit léčbu aplikací Kinesiotapu. Terapeutická páska odlehčí a uvolní vrchní vrstvu kůže a podkoží od spodních, čímž zvětší prostor pro krev a lymfu, které budou moci měkké tkáně regenerovat i několik dní po terapii.

 

Autor: Bc. Adéla Papoušková, Fyzioterra s.r.o., Praha

Zdroj: KOLÁŘ, P. et al., Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2012. ISBN: 978-80-7262-657-1., Praktické zkušenosti v diagnostice a terapii s využitím fokusované rázové vlny (ESWT).