ZDRAVÍ

Bolesti hlavy

Bolesti hlavy mají z fyzioterapeutického hlediska většinou vztah k funkci krční páteře, to bývá také jedna z častých příčin bolesti. Bolest hlavy však může vyvolávat i funkční řetězec z jiných struktur, např. čelisti, pletence ramenního, oblasti hrudní páteře, žeber, ale i poruchy sluchu nebo zraku. Nejčastějším typem bolestí hlavy je tenzní bolest hlavy a migrenózní. Migrenózní bolesti hlavy nemají dosud jasný původ, jsou proto otázkou spíše neurologickou. Tenzní bolest hlavy bývá spojena s funkcí krční páteře a jejích svalů a často mizí při protažení svalů nebo při sportovní aktivitě, tedy po svalovém prokrvení.

Příčiny vzniku bolesti

Techniky měkkých tkání - protažení trapézového svalu vlevoKrční páteř je spojena s lebkou systémem obratlů, svalů, vazů a dalších měkkých tkání. Jakákoliv změna napětí svalů krční páteře se většinou projeví i v oblasti hlavy. Přetížený sval napětí přenáší na ostatní struktury a to se pak šíří dále. Velmi častou příčinou bolesti hlavy v dnešní době je přetížení trapézových svalů, krátkých extensorů šíje, kývačů hlavy a šikmých svalů krku. Tyto svaly se podílejí na vzpřímeném držení hlavy, ale i jejím otáčení. Pokud setrváváte s jedné poloze delší dobu, svaly potřebné k udržení hlavy se pomalu unaví a ztratí sílu a svou práci postupně přenesou na svaly v okolí, které primárně nejsou potřeba. Tím dochází k přetížení svalů a jeho řetězení, kumulaci laktátu a jiných látek metabolismu v buňkách, svaly zvětší svůj objem a začnou se překyselovat v důsledku nedostatečného proudění krve a lymfy. Jelikož svaly nejsou jediné měkké tkáně našeho těla, přenášejí napětí do ostatních vrtsev kůže, podkoží a fascií. Jelikož tyto měkký tkáně pokrývají téměř celou lebku, přenesení napětí a potenciálně i bolesti je velmi snadné a rychlé.

Pokud dojde ke změně na úrovni kostí, resp. obratlů, je cesta přibližně stejná. K obratli, který se vychýlil, je šlachou připojeno hned několik svalů, které se úpínají na lebku. Nedojde-li s samovolnému navrácení obratle do normální polohy nebo nevyhledá-li člověk odbornou pomoc, svaly funkční spojene s tímto obratlem se postupně přetíží a zvýšené napětí se šíří dál. V případě, že je přetěžování dlouhodobé, může docházet až k ovlivnění meziobratlových plotének, které se mohou stranově vychylovat. Tyto potíže se nazývají radikulární syndromy a více o nich se dočtete zde.

Terapie

Mobilizace krční páteřeV první řadě je třeba diagnostikovat příčinu. Pokud se jedná o blokádu krční páteře či jiného kloubu, nedoporučuje se hned přistupovat k manipulační technice. Jelikož dochází vždy ke zřetězení potíží, hypertrofické měkké tkáně by mohly po odblokování obratle svým zvýšeným napětím obratel vrátit zpět. Proto je vhodnější začít ovlivněním měkkých tkání. Je třeba myslet i na kůži, podkoží a fascie na hlavě, technikami měkkých tkání uvolnit oblast ušních boltců, čelisti, spánků, krku, hrudníku a zad. Často je zvýšené napětí lokalizováno i v oblasti obličeje. Pro terapii svalů je možné zvolit opět některou z metod technik měkkých tkání. Pokud by blokáda přetrvávala, jemným nenásilným pohybem, je terapeut schopen obratel navrátit zpět do správného postavení.

Léčba rázovou vlnou

Pro velmi rychlou a efektivní léčbu se v moderní fyzioterapii používá Rázová vlna. Pro tuto problematiku je vhodnější rázová vlna radiální. Aplikací radiální rázové vlny dojde v místě k silnému prokrvení, což vede k rychlejší látkové výměně, přívalu kyslíku a živin, zrychlení metabolismu, odplavení usazených škodlivin a tudíž k urychlení regenerace hned několikrát, než by tomu bylo přirozeně. V případě akutních potíží by postačila jedna aplikace radiální rázové vlny, pokud jsou potíže chronické, dá se opakovat každé tři dny.

Aplikace radiální rázové vlny na trapézové svaly    Aplikace V-actoru na trapézové svaly

Vhodnou metodou jak prodloužit efekt terapie je použití Kinesiotapu. Jedná se o pružnou pásku, která se lepí přímo do průběhu přetíženého svalu. Po nalepení se vlivem své elasticity a napnutím kůže pod ní, páska smrští a tím dojde k odlehčení vrchní přilepené vrstvy kůže od ostatních vrstev a zvětší se tak prostor pro průtok krve a lymfy. Páska může zůstat nalepená i několik dní nebo do další návštěvy.

 

Autor: Bc. Adéla Papoušková, Fyzioterra s.r.o., Praha

Zdroj: Vědomosti získané praxí a studiem