Mobilizace páteře a periferních kloubů

Mobilizace či manipulace kloubů je fyzioterapeutická metoda, která má za cíl, navrátit klouby do správné, neutrální polohy. Každý kloub je tvořen […]

Míčkování

Autorkou metody míčkování je česká fyzioterapeutka Zdena Jebavá. Tato metoda je součástí tzv. Technik měkkých tkání a má široké použití […]

Co je fyzioterapie

Fyzioterapie je poměrně mladý zdravotnický obor, zabývající se diagnostikou, terapií funkčních poruch pohybového aparátu, ale stejně tak i jejich prevencí. Zároveň […]

Techniky měkkých tkání

Měkkými tkáněmi v těla označujeme kůži, podkoží, svaly a fascie, což jsou vazivovité blány, které pokrývají svaly. Všechny tyto vrstvy jsou součástí pohybového aparátu a […]

Bolesti hlavy

Bolesti hlavy mají z fyzioterapeutického hlediska většinou vztah k funkci krční páteře, to bývá také jedna z častých příčin bolesti. […]